FBZ tegen nullijn in de zorg

FBZlogo

Een van de kabinetsmaatregelen om het begrotingstekort terug te dringen, is het hanteren van de nullijn in de zorg. Voor de FBZ is deze maatregel onacceptabel.

Het kabinet gaat in 2014 zo’n 4,5 miljard euro extra bezuinigen. Een deel van dit bedrag wil het kabinet halen uit de zorg, door in deze sector gedurende twee tot drie jaar de nullijn te hanteren. Dit moet een bedrag van 1 miljard euro opleveren.

OVA-convenant

Sinds 1999 geldt in de zorgsector het zogeheten OVA-convenant (bijdrage Overheid in de Arbeidskostenontwikkeling). In het convenant is de vrijheid van onderhandelen van werkgevers- en werknemersorganisaties, waaronder de FBZ, vastgelegd. Ook is in het OVA-convenant opgenomen hoe de personele kosten in de tarieven door de overheid jaarlijks worden geïndexeerd aan de hand van CPB-ramingen.
Mede door dit convenant is het kabinet juridisch niet in de positie een nullijn in de zorg af te dwingen.

Cao-overleg wordt lege huls

Los van het OVA-convenant betekent het hanteren van de nullijn dat het kabinet hiermee de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers volkomen uitholt. Over 0% inkomensstijging valt simpelweg niet te onderhandelen. Dat heeft de FBZ ook al aangegeven in haar reactie op het regeerakkoord. De FBZ beseft dat bezuinigingen in de zorg onvermijdelijk zijn, maar is zeer kritisch over de manier waarop er bezuinigd wordt. Het bevriezen van de lonen in de zorg betekent nog een extra aanslag op het besteedbaar inkomen, zeker omdat de inflatie wel blijft stijgen. Wat dus in feite een inkomensachteruitgang betekent. Voor de FBZ, die zich al vele jaren inzet voor een fatsoenlijke inkomensontwikkeling voor professionals in de zorg, zijn de plannen van het kabinet dan ook onacceptabel.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer