Feiten en fabels rondom PA’s

Afbeelding voor Feiten en fabels rondom PA’s

Na een experiment van  ruim vijf jaar wordt de zelfstandige bevoegdheid van de physician assistants (PA) in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) definitief geregeld. NAPA krijgt nog steeds veel vragen uit het veld over de bevoegdheden van de PA’s en zet hieronder de fabels en feiten op een rij.

 FABEL

FEIT

PA werk altijd onder supervisie en verantwoordelijkheid van een geneeskundig specialist[1].PA heeft op grond van de wet BIG een zelfstandige bevoegdheid en maakt daar samenwerkingsafspraken over met de specialist. De PA is zelf verantwoordelijk en valt onder het tuchtrecht.

 

PA kan niet op eigen naam DBC’s openen en sluiten.Sinds 2015 kunnen PA’s op grond van de NZa beleidsregels op eigen naam/ AGB-code DBC’s schrijven. in de praktijk wordt dit vaak onder naam van de specialist gedaan, waardoor de inzet van PA’s  in de productie niet zichtbaar is.

 

Je kunt de PA risicovolle handelingen laten verrichten.PA mag volgens de wet ‘beperkt complexe handelingen’ zelfstandig verrichten. De PA is bevoegd om 8 zgn. ‘voorbehouden handelingen’ te verrichten, waaronder het voorschrijven van UR geneesmiddelen.

 

PA mag geen dure- en weesgeneesmiddelen voorschrijven.Dit valt onder de voorbehouden handeling UR-geneesmiddelen en als daar werkafspraken met de specialist over zijn, mag de PA deze geneesmiddelen zelfstandig voorschrijven.

 

PA kan niet zelfstandig naar de 2e lijn verwijzen, daar is een goedkeuring van de specialist voor nodig.

 

De PA kan zelfstandig verwijzen.
PA mag geen aanvraag doen voor medische hulpmiddelen.

 

PA kan zelfstandig medische hulpmiddelen indiceren en doorverwijzen.
PA is geen wettelijk beschermde titel. Iedereen mag zich een PA noemen.De kwaliteit van opleiding en deskundigheid van PA’s werd via het experimenteerartikel in wet BIG geborgd.

Na de wijziging van de wet op 1 september 2018 wordt de titel PA wettelijk in de wet BIG opgenomen en geniet de PA titelbescherming. Op dat moment is de registratie in het BIG-register zichtbaar.

PA’s hebben geen kwaliteitssysteem om deskundigheid op peil te houden.Er is sinds de invoering van het experimenteerartikel in 2012 een kwaliteitsregister bij de beroepsvereniging NAPA ingericht, waarbij alle PA’s die in het register staan voldoen aan de uren-eis en scholingseisen. De herregistratie-eisen zijn ten minste gelijkwaardig aan die van de specialisten.

 

Meer vragen? Zie www.napa.nl/faq

[1] Onder geneeskundig specialisten worden zowel huisartsen als medisch specialisten verstaan. In het vervolg wordt de term ‘specialist’ gebruikt.

Reacties

 1. Josephine Berkvens 5 mei

  Wat geweldg dat dit in kaart is gebracht. Het helpt om duidelijkheid te verschaffen over het werk van de PA, en over de beperkingen en bevoegdheden.

 2. Josephine Berkvens 5 mei

  Wat geweldg dat dit in kaart is gebracht. Het helpt om duidelijkheid te verschaffen over het werk van de PA, en over de beperkingen en bevoegdheden.

 3. Josephine Berkvens 5 mei

  Wat geweldg dat dit in kaart is gebracht. Het helpt om duidelijkheid te verschaffen over het werk van de PA, en over de beperkingen en bevoegdheden.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer