Feiten en fabels rondom PA’s

Afbeelding voor Feiten en fabels rondom PA’s
De zelfstandige bevoegdheid van de physician assistant (PA) is in de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) vastgelegd. NAPA krijgt nog steeds vaak vragen over de bevoegdheden van de PA. In dit artikel zetten we feiten en fabels op een rij. 

Feit

De PA heeft op grond van de wet BIG een zelfstandige bevoegdheid en maakt daar samenwerkingsafspraken over met de specialist. De PA is zelf verantwoordelijk en valt onder het tuchtrecht.

Fabel

De PA werkt altijd onder supervisie en verantwoordelijkheid van een geneeskundig specialist.

Feit

Sinds 2015 kunnen PA’s op grond van de NZa beleidsregels op eigen naam/ AGB-code DBC’s schrijven. In de praktijk wordt dit vaak onder naam van de specialist gedaan, waardoor de inzet van PA’s  in de productie niet zichtbaar is.

Fabel

De PA kan niet op eigen naam DBC’s openen en sluiten.

Feit

De PA mag volgens de wet ‘beperkt complexe handelingen’ zelfstandig verrichten. De PA is bevoegd om ‘voorbehouden handelingen’ te verrichten, waaronder het voorschrijven van UR-geneesmiddelen.

Fabel

Je kunt de PA alle risicovolle handelingen laten verrichten.

Feit 4

De PA mag medicatie voorschrijven. Dit valt onder de voorbehouden handeling UR-geneesmiddelen. Als daar werkafspraken met de specialist over zijn, mag de PA deze geneesmiddelen zelfstandig voorschrijven.

Fabel

De PA mag geen dure en weesgeneesmiddelen voorschrijven.

Feit

De PA kan patiënten zelfstandig verwijzen.

Fabel

PA kan niet zelfstandig naar de tweede lijn verwijzen, daar is goedkeuring van een specialist voor nodig.

Feit 6

De PA kan zelfstandig medische hulpmiddelen indiceren en doorverwijzen. De kwaliteit van opleiding en deskundigheid van PA’s is in de Wet BIG geborgd.

Fabel

De PA mag geen aanvraag doen voor medische hulpmiddelen.

Feit 7

Na de wijziging van de wet op 1 september 2018 wordt de titel Physician Assistant (PA) wettelijk in de wet BIG opgenomen en geniet de PA titelbescherming. Op dat moment is de registratie in het BIG-register zichtbaar.

Fabel

De PA is geen wettelijk beschermde titel. Iedereen mag zich een ‘PA’ of ‘Physician Assistant’ noemen.

Feit 8

In 2012 is bij de beroepsvereniging NAPA een kwaliteitsregister ingericht. Alle PA’s die in het register staan, voldoen aan de ureneis en scholingseisen. De herregistratie-eisen zijn ten minste gelijkwaardig aan die van de specialisten.

Fabel

PA’s hebben geen kwaliteitssysteem om deskundigheid op peil te houden.

Laatste update: 21 november 2023

Reacties

  1. Ramon Roerdink 12 dec

    Goed inderdaad. En hieruit valt ook weer eens op te maken dat de term ‘assistant’ in physician assistant geen recht doet aan het beroep en de autonomie als zelfstandig beroepsbeoefenaar.

  2. Josephine Berkvens 5 mei

    Wat geweldg dat dit in kaart is gebracht. Het helpt om duidelijkheid te verschaffen over het werk van de PA, en over de beperkingen en bevoegdheden.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer