Frank van Ooyen benoemd tot lid ledenraad

Afbeelding voor Frank van Ooyen benoemd tot lid ledenraad

Op 9 februari jl. heeft het bestuur met de ledenraad Frank van Ooyen tot lid van de ledenraad benoemd. Frank kreeg de meeste stemmen tijdens de ledenraadsverkiezingen. Frank is werkzaam als Physician Assistant kindergeneeskunde in het Máxima MC Veldhoven.

Motivatie voor ledenraad

Op de vraag waarom hij op de vacature voor de ledenraad heeft gereageerd, antwoordt Frank: ‘Naast een persoonlijke drive, voel ik een gezamenlijke ambitie om onze beroepsgroep steeds meer vanuit zijn eigen kracht neer te zetten. Ik zou ons gunnen om niet meer als taak verlichter van de dokter gezien te worden maar als medisch professionals, met een eigen inbreng en eigen kwaliteit. Werkzaam zelf, naast een arts of specialist om hoogwaardige zorg te bieden. Dit gaat al steeds beter maar heeft verdere bewustwording en borging nodig.’

Frank heeft eerst een opleiding tot verpleegkundig specialist gevolgd en is later omgeschoold voor het vak Physician Assistant.

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van NAPA. In de ledenraad zijn de ruim 1600 leden van de NAPA vertegenwoordigd. De ledenraad heeft als taak het strategisch beleid van de NAPA goed te keuren en op basis daarvan toezicht uit te oefenen op het bestuur. Het toezicht is gericht op het strategisch meerjarenbeleidsplan en het afgeleide activiteitenplan, het goedkeuren van de begroting en het financieel jaarverslag. Ook behoren tot de taken van de ledenraad het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden.
De ledenraad bestaat uit zestien Physician Assistants (in opleiding). De raadsleden worden geacht de vereniging in het geheel te vertegenwoordigen, zonder andere belangen of ruggespraak. De twee andere kandidaten die mee hebben gedaan aan de verkiezingen zullen bij de eerstvolgende vacatures in de ledenraad automatisch een plek in de ledenraad gaan invullen.

Save the date Ledenraad on the road

Op 9 maart as. organiseert de ledenraad een online webinar voor alle leden. Het webinar is een kick off voor regiobijeenkomsten die na de zomer plaats gaan vinden (afhankelijk van de coronamaatregelen). Tijdens het webinar komen twee thema’s aan bod: het verenigen en strategie bepalen en de functiewaarderingssystemen waar PA’s mee te maken hebben. Reserveer alvast 9 maart 18:30-21:30 in de agenda.

Foto: Frank van Ooyen

Meer informatie over ledenraad

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer