Ga jij ook voor een goede Cao Ziekenhuizen?

FBZlogo

Het cao-overleg tussen werkgeversorganisatie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de werknemersorganisaties, waaronder FBZ, is nu opgeschort tot na de zomer. Ook de zevende onderhandelingsronde voor de Cao Ziekenhuizen begin juli leverde niets op. Daarmee is er voorlopig nog geen zicht op een nieuwe cao. De werknemersorganisaties vinden dat geen goede zaak voor de 190.000 werknemers in deze sector. De werknemersorganisaties willen de zomerperiode benutten om jouw werkgever attent te maken op wat jij belangrijk vindt voor jouw arbeidsvoorwaarden.

Als het aan de NVZ ligt, dan komt er:

 • geen afspraak om medewerkers met een flex-contract in de ziekenhuizen aan het werk te houden;
 • geen reëel loonbod;
 • geen recht op scholing om in een snel veranderende ziekenhuisomgeving, deskundig aan het werk te blijven;
 • verslechteringen m.b.t. de inzet van verlofuren (Persoonlijke Budget Levensfase);
 • verslechtering van de wachtgeldregeling;
 • gebrek aan maatregelen om jongeren en flexwerkers aan het werk te krijgen.

Ben jij tegen verslechtering van jouw arbeidsvoorwaarden?

Teken ook voor een goede cao!

Dat kan door het handtekeningenformulier te ondertekenen, of nog beter: te laten ondertekenen door al jouw collega’s. Daarmee willen we het belang van een goede reële cao onder de aandacht brengen bij jouw ziekenhuis. Jouw werkgever laat zich immers vertegenwoordigen door de NVZ en bepaalt dus mede wat er in de cao wordt afgesproken voor jou en jouw collega’s. Het doel is om in elk ziekenhuis zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen en deze aan te bieden aan de Raden van Bestuur. Het is bedoeling dat in elke instelling een groep (kader)leden het voortouw neemt om de handtekeningenactie te starten. Help ze mee om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Print het handtekeningenformulier uit, hang het op, of nog beter, verzamel zoveel mogelijk handtekeningen van jouw directe collega’s.
Meer weten?

 • De voorstellen van de werknemersorganisaties en de verslechteringen die de werkgever voorstelt staan in bijgevoegd document handig op een rijtje.
 • Voor achtergrondinformatie zie de nieuwsbrieven die na de onderhandelingsrondes zijn uitgebracht (www.fbz.nu/cao_ziekenhuizen.htm).
 • Jouw beroepsorganisatie is een van de partners in FBZ, de federatie van 20 beroepsorganisaties in de zorg. FBZ is een van de werknemersorganisaties aan de cao-tafels in de zorg die namens jouw beroepsorganisatie onderhandelt over jouw arbeidsvoorwaarden. Voor meer info over FBZ, zie www.fbz.nu.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer