Geactualiseerde functiebeschrijving PA in FWHZ-systeem

Afbeelding voor Geactualiseerde functiebeschrijving PA in FWHZ-systeem

De functiebeschrijvingen physician assistant in huisartsenzorg zijn door de cao-partijen vastgesteld met als ingangsdatum 1 januari 2023. De functie van PA is beschreven op twee niveaus, geactualiseerd en opnieuw ingeschaald. Profiel A is vanaf 2023 nu ingedeeld in schaal 9 en profiel B is in schaal 10.

De geactualiseerde functiebeschrijving PA is van toepassing voor de gehele breedte van de huisartsenzorg (huisartsenorganisaties), dus zowel voor huisartsenpraktijken als voor huisartsenposten/ acute zorg. De functiebeschrijving wordt zo spoedig mogelijk opgenomen in de Handleiding FWHZ (functiewaardering huisartsenzorg) van de Cao Huisartsenzorg. Zodra de aanpassingen zijn afgerond, is de Handleiding FWHZ ook te vinden in de cao-app.

Aanpassing functie physician assistant

De verantwoordelijkheden en zelfstandigheid van PA’s werkzaam in de huisartsenzorg zijn de afgelopen jaren verder toegenomen. NAPA heeft al een langere periode bij de cao-partijen erop aangedrongen om de functiebeschrijving te actualiseren. Tevens heeft NAPA verzocht om een plek aan de cao-tafel. Helaas is dit verzoek niet gehonoreerd. NAPA vakgroep huisartsenzorg heeft wel de mogelijkheid gekregen om samen met een FBZ onderhandelaar input te leveren voor de nieuwe functieomschrijving. De vaststelling van de functieomschrijving heeft uiteindelijk zonder instemming van NAPA plaatsgevonden.

Grootste gemeenschappelijke deler

Uit een onderzoek van de FWHZ blijkt dat de grootste groep PA’s werkzaam in de huisartsenzorg functioneel in schaal 9 of 10 is ingedeeld. Daarom is de beschrijving gebaseerd op de grootste gemene deler. Dat betekent dat voor een deel van de PA’s de nieuwe functieomschrijving een verbetering zal betekenen. Daarnaast is een deel van de meer ervaren PA’s in de huidige praktijk hoger ingeschaald, maar de commissie heeft in de praktijk functies in schaal 11 of 12 nauwelijks kunnen vinden. De reden hiervoor kan zijn dat PA’s hun functieomschrijving niet actualiseren.

De praktijk bepaalt de uiteindelijke indeling

In de individuele gevallen kan na 1-1-2023 nog steeds aanspraak bestaan op inschaling in schaal 11. De daadwerkelijke inhoud van een functie bepaalt uiteindelijk de bijbehorende indeling. Dus als een functie afwijkt van een ijkfunctie uit het FWHZ-systeem, kan dit reden zijn om deze hoger of lager in te delen. De rechtvaardiging kan gevonden worden in specifieke taken in de praktijk en de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden en daarmee verbonden verantwoordelijkheid en risico of specifieke patiëntenpopulatie. Soms is het mogelijk om vanwege arbeidsmarkt aspecten een hogere inschaling of extra beloning te vragen. De cao huisartsenzorg is immers een minimum cao en werkgevers mogen meer betalen. Het uitgangspunt is dat er sprake is van een realistische functiebeschrijving.

Behoefte aan meer informatie of advies?

Heeft je werkgever het voornemen aan de slag te gaan met een aangepaste functiebeschrijving en/of indeling, dan is het zaak dat je als werknemer hierover meedenkt en niet wacht totdat de functiebeschrijving is vastgesteld. Ook kan je zelf in veel gevallen een verzoek indienen om jouw functiebeschrijving of indeling aan te passen.

Wil je advies of ervaar je problemen op dit vlak? Leden van NAPA hebben recht op 10 uur gratis rechtshulp per jaar. Je kunt voor individuele juridische ondersteuning rechtstreeks terecht bij FBZ arbeidsjuristen. Kijk voor meer info op de rechtshulppagina van FBZ.

In de uitgebreide FAQ functiewaardering op de FBZ-website kun je onder meer vinden hoe functiewaardering in zijn algemeenheid verloopt en wat de relatie is tussen de arbeidsovereenkomst en de functiebeschrijving. Maar ook bijvoorbeeld wat een ijkfunctie eigenlijk inhoudt of waarom functies worden aangepast.

Oproep

Heb je als PA een functieomschrijving dat ingedeeld is in schaal 11? Wil je ons jouw functieomschrijving dan e-mailen via directeur@napa.nl. Wij zullen deze functieomschrijvingen verzamelen en op basis daarvan een algemene handleiding maken.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer