Gezocht: wetenschap bedrijvende PA’s

Afbeelding voor Gezocht: wetenschap bedrijvende PA’s

Onlangs is de nieuwe commissie  Opleiding  & Wetenschap van start gegaan.  ​De commissie heeft als opdracht het thema professioneel leiderschap actief op te pakken. Daarnaast hebben wij als opdracht om aanbevelingen uit diverse rapporten rondom taakherschikking te inventariseren en in gesprek te gaan met relevante onderzoekers om eventueel vervolgonderzoek te agenderen. ​Wij  vinden het belangrijk als commissie dat  wetenschap een duidelijke  plek  ​heeft  binnen de beroepsgroep van physician assistant.

​Hierbij is  het belangrijk dat wij elkaar kunnen vinden.  Onlangs is op de  ​website  een apart kopje  voor  ‘Wetenschappelijk onderzoek‘,  ​gekomen. Deze is te vinden onder het kopje ‘Nieuws’.

​Om elkaar beter te  kunnen vinden zouden we graag in kaart willen brengen  welke PA’s er op dit moment wetenschappelijk onderzoek doen en in welk domein​/onderwerp/specialisme.  Wij willen dit op eerder genoemde  plaats op de website kenbaar maken met daarbij de gepubliceerde onderzoeken.

Graag horen wij dit via:  cie-opleiding-wetenschap@napa.nl.

Elise, Wilma en Joyce
Commissie Opleiding en Wetenschap

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer