PA’s in GGZ kunnen straks tijd schrijven

Afbeelding voor PA’s in GGZ kunnen straks tijd schrijven

De NZa heeft het besluit genomen om het onderscheid tussen tijdschrijvende en ondersteunende beroepen met ingang van 2018 op te heffen. De minister heeft bevestigd dat door dit besluit alle beroepen in de GGZ vanaf 1 januari 2018 tijd kunnen schrijven. Dus ook de physician assistants!

Terugblik

In januari zijn vragen gesteld door de leden van de CDA-fractie naar aanleiding van de signalen dat er in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) PA’s worden ontslagen, omdat zij niet in het GGZ-beroepentabel zijn opgenomen. In december heeft de NAPA hier bezwaar tegen ingediend bij de NZA. Daarnaast is onder de leden binnen de ggz geïnventariseerd hoe groot het probleem is. We hebben veel input gekregen met voorbeelden onder de leden.

In december 2016 heeft de NAPA bezwaar ingediend bij de NZa tegen het besluit om PA’s niet in het GGZ-beroepentabel op te nemen. In juni jl. kregen wij het antwoord dat ons bezwaar niet ontvankelijk is, omdat NAPA geen belanghebbende partij is. Ondanks het feit dat de NZa de NAPA als niet belanghebbende aanwijst, heeft de NZa in het rapport toegegeven dat het bestaande onderscheid perverse prikkels met zich meebrengt en niet bijdraagt aan kwaliteitswaarborging. De NZa heeft daarom het besluit genomen om het onderscheid tussen tijdschrijvende en ondersteunende beroepen in de tabel op te heffen. In het besluit van de NZa wordt verwezen naar o.a. het signaal dat door de NAPA is afgegeven. Door dit besluit kunnen vanaf 1 januari 2018 alle beroepen in de GGZ tijd schrijven.

Er wordt nog een opmerking geplaatst dat voor nieuwe beroepen, zoals de PA, de tijdregistratie nog niet meetelt in de afleiding naar de producten. De tijdregistratie levert wel de benodigde informatie op om deze afleiding op termijn te kunnen realiseren.
Het bestuur is verheugd met de opheffing van het GGZ-beroepentabel en spreekt haar enorme waardering uit voor de jarenlange inzet van Douwe Keegstra en Hans Kroezen in dit traject. De onzekerheid rondom het moment waarop de afleiding naar producten gerealiseerd kan worden vinden wij voor de positie van de PA in de ggz nog steeds een onnodige belemmering. De PA’s kunnen immers vanaf 2015 DBC’s openen en sluiten, daar zou de ggz geen uitzondering op hoeven te zijn. Daarom zullen wij bij de NZa en VWS pleiten om dit proces voor de PA’s te versnellen.

Dank aan de NAPA-leden

Het bestuur dankt alle leden die aan de oproep van NAPA in januari gehoor hebben gegeven met voorbeelden uit de praktijk en spreekt haar enorme waardering uit voor de jarenlange inzet van Douwe Keegstra en Hans Kroezen in dit moeizame traject. NAPA heeft op 29 juni in een brief demissionair minister Schippers verzocht om voor de PA’s met onmiddellijke ingang de mogelijkheíd te bieden om DBC’s te schrijven nu het GGZ-beroepentabel is opgeheven.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer