Governance NAPA: via verandering vooruit

Afbeelding voor Governance NAPA: via verandering vooruit

De veranderingen binnen de vereniging zoals besloten in de Najaars-ALV 2015 zijn in volle gang. Een aantal leden heeft zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie. Zij gaan zich de komende maanden verdiepen in het bestuurswerk en “meelopen” als aspirant-bestuurslid. In november 2016 worden zij wellicht voorgedragen op de Najaars-ALV.

De invulling van de nieuwe verenigingsstructuur wordt zichtbaar in de vorming van de nieuwe vakgroepen. Ook de commissies krijgen vorm. De commissies ‘Kwaliteit’, ‘Beroepsbelangen’ en ‘Vakgroepen’ zijn verregaand ingevuld met leden. Het bestuur heeft in mei 2016 de vacature uitgezet voor een nieuw aan te stellen directeur van de NAPA. Tot op heden zijn er een aanzienlijk aantal reacties. De gesprekken en selectieprocedure met de kandidaten zullen volgende maand plaatsvinden.

In het najaar wordt de ALV statutair vervangen door een ledenraad. De ledenraad gaat het bestuur controleren en is stemgerechtigd namens de leden. Mocht je interesse hebben om zitting te nemen in de ledenraad, of denk je hierover na, dan kun je je aanmelden bij Lian Elfering via lelfering@napa.nl. In het najaar volgen verdere details over de nieuw te vormen ledenraad.

Verheugd met de voortgang

Na de “noodkreet” op de voorjaars-ALV zijn er veel reacties gekomen van leden die iets willen betekenen binnen de NAPA. Een actieve betrokkenheid van de leden is erg belangrijk voor het voortbestaan van de NAPA en het bestuur is hier dan ook zeer verheugd over. De voortgang naar een nieuwe verenigingsstructuur wekt bovendien vertrouwen in de toekomst. Dit soort positieve ontwikkelen dragen bij aan voldoende armslag voor de NAPA om ook in de toekomst op te kunnen komen voor de belangen van de physician assistant.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer