Handhaving bekendmaking BIG-nummer uitgesteld

Afbeelding voor Handhaving bekendmaking BIG-nummer uitgesteld

Verplichte vermelding van het BIG-nummer per 1 april jl. is in de huidige vorm van de baan. Na aandringen van zorgpartijen gaat het ministerie van VWS in overleg met diverse organisaties in de zorg om overbodige administratieve lasten te voorkomen. Ook heeft VWS aan de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gevraagd de regeling voor de vermelding van het BIG-nummer in de huidige vorm niet te handhaven.

Dat zijn de hoofdpunten van een brief die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op 8 maart aan de Tweede Kamer stuurde. In de Kamerbrief schrijft minister Bruins verder dat door een misverstand de zorgpartijen niet betrokken waren bij de nadere uitwerking van de regelgeving zoals was toegezegd. Hij vindt het vervelend dat de zorgverleners zich nu overvallen voelen door de invoering en reikwijdte van de regelgeving. De Kamerbrief is een reactie op de brandbrief die de KNMG samen met 15 organisaties in de zorg aan de minister stuurde over de invoering van verplichte vermelding van BIG-nummers per 1 april 2019. NAPA is een van de organisaties die de brief mede heeft onderschreven.

Door deze wetswijziging zijn BIG-geregistreerden straks verplicht om hun registratienummer te vermelden zodat dit zichtbaar is voor patiënten. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Zie ook:

Kamerbrief over verplicht vermelden BIG-nummer

Brede steun brandbrief: voorkom onnodige administratieve lasten bij bekendmaking BIG-nummer

BIG-nummer per 1 april verplicht zichtbaar

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer