Handreiking optimalisering inzet PA binnen ziekenhuizen

Afbeelding voor Handreiking optimalisering inzet PA binnen ziekenhuizen

Vandaag lanceert de commissie beroepsbelangen de ‘Handreiking optimalisering inzet PA binnen instellingen’. Deze handreiking is opgesteld om PA’s die in een ziekenhuis werken te ondersteunen bij het (mede)ontwikkelen van centraal beleid over taakherschikking. De oplossingsrichtingen uit de handreiking kunnen echter ook in andere zorgsectoren van toepassing zijn.

Gezien de inmiddels ruime omvang van de beroepsgroep werkzaam in de ziekenhuizen, is er behoefte onder NAPA leden aan meer ondersteuning ten aanzien van het opstellen van centrale beleid voor PA’s. Deze handreiking is opgesteld om het ontwikkelen van centrale beleid te ondersteunen voor PA’s die in een ziekenhuis werken. Het doel is om hierover in gesprek te gaan binnen de instellingen waar PA’s werkzaam zijn. De PA krijgt zo een beter beeld van zaken waaraan gedacht dient te worden en welke knelpunten de PA kan tegenkomen.

Aanleiding

De physician assistant (PA) behoort tot het domein van de medici en heeft een definitieve positie in de zorg verworven met duidelijke en stevige wettelijke kaders. Toch zien we dat het centrale beleid ten aanzien van taakherschikking in de meeste ziekenhuizen ontbreekt. Zo zien wij dat binnen één instelling afdelingen zijn die nog niet met PA’s werken, terwijl er op andere afdelingen volop geprofiteerd wordt van de voordelen van taakherschikking. En als er een vacature ontstaat voor een medische functie, wordt niet altijd kritisch gekeken of de functie ook door een PA ingevuld kan worden. Soms worden wettelijke bevoegdheden van PA’s lokaal onvoldoende ondersteund of onnodig en/of onterecht ingeperkt. Dit is iets wat de NAPA niet wenselijk acht. NAPA geeft in dit document handvatten bij het initiëren van het gesprek over deze onderwerpen en het formuleren van centraal beleid.

Download hier de handreiking

[pdf-embedder url=”https://www.napa.nl/app/uploads/2021/11/NAPA_Handreiking-optimalisering-inzet-PA-definitief30112021.pdf” title=”NAPA_Handreiking optimalisering inzet PA definitief30112021″]

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer