Handreiking ‘samenwerking en taakherschikking ouderenzorg’ vastgesteld. 

Afbeelding voor Handreiking ‘samenwerking en taakherschikking ouderenzorg’ vastgesteld. 

Foto van links naar rechts: Inge Rinzema (V&VN VS), Milena Babovic (NAPA), Jacqueline de Groot (Verenso)

Donderdag 31 maart hebben Verenso, V&VN VS en NAPA met elkaar geproost op de samenwerking en het tot stand komen van de gezamenlijke handreiking: ‘Samenwerking en taakherschikking ouderenzorg’.

Er is een langere tijd hard gewerkt aan een praktische handreiking over samenwerking tussen en taakherschikking van de specialist ouderengeneeskunde naar de physician assistant(PA) en/of de verpleegkundig specialist(VS).  Alle partijen zijn trots op het eindresultaat en hopen hiermee aan de vraag uit veld te voldoen.

Henry Wessels- NAPA vakgroepvoorzitter ouderengeneeskunde over de handreiking: Het juridische kader van taakherschikking biedt ruimte om op lokaal niveau overeen te komen welke bijdrage een PA en/of VS kan leveren aan het zorgproces. Hierdoor is taakherschikking van de specialist ouderengeneeskunde naar de PA of VS maatwerk. In aanloop levert dit vaak praktische vragen op over hoe je taakherschikking het beste met elkaar kunt vormgeven. In de handreiking wordt, o.a. aan de hand van praktijkvoorbeelden over o.a. samenwerking, complexiteit en deskundigheid, beschreven hoe men lokaal taakherschikking kan implementeren.”

NAPA adviseert haar leden om de lokale werkafspraken schriftelijk vast te leggen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van het werkformulier.

De handreiking is opgesteld door een twaalfkoppige werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Verenso, V&VN VS en NAPA. NAPA bestuur bedankt Verenso, V&VN VS, de NAPA vakgroep oudergeneeskunde en in het bijzonder de werkgroepleden voor de samenwerking en totstandkoming van de handreiking.

Klik hier voor de handreiking.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer