Handreiking Taakherschikking Huisarts-Physician Assistant door LHV, InEen en NAPA ondertekend

Afbeelding voor Handreiking Taakherschikking Huisarts-Physician Assistant door LHV, InEen en NAPA ondertekend
Donderdag 23 februari 2023 hebben LHV, InEen en NAPA met elkaar geproost op de samenwerking en het tot stand komen van de gezamenlijke handreiking taakherschikking Huisarts-Physician Assistant.

Er is langere tijd hard gewerkt aan een praktische handreiking over samenwerking tussen en taakherschikking van de huisarts naar de physician assistant (PA). Deze handreiking is een handig hulpmiddel voor de huisartsen die met een PA werken of een PA willen opleiden. Hierin is informatie opgenomen over het beroep PA, het juridische kader, procesafspraken en de beroepsspecifieke competenties voor PA in de huisartsgeneeskunde. Tevens is een werkformulier opgenomen dat door huisarts en PA gebruikt kan worden om werkafspraken schriftelijk vast te leggen. Alle partijen zijn trots op het eindresultaat en hopen hiermee aan de vraag uit veld te voldoen.

Taakherschikking is innovatie

Anoeska Mosterdijk, directeur InEen: ‘Taakherschikking is een vorm van innovatie binnen de huisartsenzorg die nu meer dan ooit noodzakelijk is. We moeten naar een slimmere verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.’

Ook Quinten van den Driesschen en Anne-Kari Swarte, beide PA’s in de huisartsgeneeskunde, zijn trots op het bereikte resultaat. ‘Dit document is een mooi vertrekpunt voor verdere samenwerking binnen de huisartsenzorg. We voelen ons hiermee erkend als waardevolle beroepsgroep. De groep PA’s in de huisartsenzorg is sterk groeiende en we blijven de komende jaren focussen op versterking van de samenwerking binnen de eerste lijn met alle relevante partijen. We zien dat huisartsen die met PA’s werken meer tijd voor de patiënt krijgen en een groeiend vertrouwen in de PA ervaren.’

Afspraken vastleggen

Karel Rosmalen, directeur LHV: ‘Voor een goede samenwerking tussen huisartsen en PA’s is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Aan de hand van dit document gaat dat makkelijker. Ook helpt het huisartsen die een PA opleiden, we hebben samen vastgelegd wat de basis is die elke PA moet beheersen.’

Handreiking

De handreiking is opgesteld door een zeskoppige werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van InEen, LHV en NAPA. De Beroepsspecifieke competenties PA in de huisartsenzorg maken onderdeel uit van de handreiking. Dit document is opgesteld in samenwerking met de Stuurgroep taakherschikking Eerste Lijn ondergebracht bij de Stichting KOH.

De koepelorganisaties bedanken alle werkgroepleden voor de samenwerking en totstandkoming van de handreiking.

Lees hier de Handreiking Taakherschikking Huisarts – PA.

Bekijk hier alle consensusdocumenten per specialisme.

Foto (van links naar rechts: Quinten van den Driesschen, Freek Kalkhoven, Karel Rosmalen, Anoeska Mosterdijk, Milena Babovic, Anne-Kari Swarte, Natalie van Rosmalen, Maud van Vlerken, Elsbeth Zeijlemaker)

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer