Handreiking voorschrijfbevoegdheid Physician Assistants gepresenteerd

Het is sedert januari 2012 bij wet geregeld dat Physician Assistants Uitsluitend Recept (UR)-medicatie mogen voorschrijven. Echter in de praktijk blijken er nog een aantal onduidelijkheden te zijn waardoor deze bevoegdheid, in de uitvoering door apothekers vertraging heeft opgelopen.

Deze handreiking is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) , in samenspraak met V&VN, NAPA en de landelijke artsenfederatie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Namens de NAPA waren mevr AAMA van der Aa MPA en dhr WH van Unen MPA hierbij gesprekspartner. Deze handreiking is gericht aan ziekenhuisapothekers en is een landelijke handreiking met adviezen wat en hoe lokaal te regelen.

De handreiking is een aanvulling op de ‘Handreiking implementatie taakherschikking’ van de KNMG, V&VN en de NAPA. Deze handreiking Voorschrijfbevoegdheid Physician Assistants is op de NAPA-website te downloaden. Tevens is deze handreiking voor apothekers te downloaden op het Kennisplein van de NVZA. De handreiking voorschrijfbevoegdheid is bedoeld als praktisch document waarmee de praktijk, ziekenhuisapothekers en (nieuwe) voorschrijvers, aan de slag kunnen.

Download hier de handreiking.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer