Handvat voor taakverdeling tussen medisch specialist en physician assistant

Afbeelding voor Handvat voor taakverdeling tussen medisch specialist en physician assistant

In het kader van de internationale week van de Physician Assistants (PA) publiceren de NAPA en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) een vernieuwd en gedigitaliseerd werkformulier.

Dit handvat vergemakkelijkt het maken van praktische afspraken over taakherschikking: het structureel herverdelen van taken en bijbehorende verantwoordelijkheden van medisch specialisten aan andere beroepen, zoals PA. Het maken van afspraken over wie welke zorg levert binnen het ziekenhuis draagt bij aan het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek.

Meer tijd

Op instellings- en afdelingsniveau is het voor de kwaliteit van zorg van belang dat er duidelijke samenwerkingsafspraken zijn over de invulling van de herverdeling van taken en verantwoordelijkheden. Dit (vrijblijvende) werkformulier kan gebruikt worden om op lokaal/individueel niveau samenwerkingsafspraken te maken over de taakherschikking tussen de PA en de medisch specialist.

Voorzitter Vincent Straten van de NAPA: ‘Een physician assistant kan diverse taken van een medisch specialist overnemen waaronder een aantal voorbehouden handelingen, zoals geneesmiddelen voorschrijven en minder complexe heelkundige handelingen. Goed voor de medisch specialist, die daardoor meer tijd heeft voor complexe zaken en goed voor de patiënt, die meer aandacht krijgt.’ Voorzitter Marcel Daniëls van de Federatie: ‘Daarnaast levert taakherschikking veel op voor de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. In het kader van juiste zorg op de juiste plek zijn we nog aandachtiger bezig met de vraag wie de juiste professional is om bepaalde zorg te leveren. Dit werkformulier helpt ons om daar afspraken over te maken.’

Klik hier  om het Werkformulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant te downloaden.

Foto: Marcel Daniëls (voorzitter FMS) en Vincent Straten (voorzitter NAPA), 10 oktober ’19

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer