Herhaalde oproep focusgroep interviews art36a

Beste Verpleegkundig Specialist en Physician Assistant,

Het onderzoeksteam van het Evaluatieonderzoek art. 36a Wet BIG is dringend op zoek naar enthousiaste verpleegkundig specialisten, physician assistants en begeleidende artsen voor deelname aan focusgroep interviews.

Het evaluatieonderzoek
Met het wijzigen van de Wet BIG (toevoegen artikel 36a) en het van kracht worden van twee Algemene Maatregelen van Bestuur per 1 januari 2012, is een wettelijke basis ontstaan voor het tijdelijk toekennen van een zelfstandige bevoegdheid aan de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS) om aangewezen voorbehouden handelingen te indiceren, uit te voeren en te delegeren. Het gaat hierbij om heelkundige handelingen, het verrichten van endoscopieën, catheterisaties, injecties, puncties, electieve cardioversie, defibrillatie en het voorschrijven van geneesmiddelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn (zogenaamde UR geneesmiddelen).
Door middel van een wetenschappelijk onderzoek wil het Ministerie van VWS antwoord krijgen op de vragen: in hoeverre is het doelmatig en effectief om zelfstandige bevoegdheid toe te kennen aan verpleegkundig specialisten en physician assistants met betrekking tot het uitvoeren van voorbehouden handelingen in het kader van de wet BIG en voor welke voorbehouden handelingen is dit (eventueel) doelmatig en effectief? Het evaluatieonderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling Patiënt en Zorg van het Maastricht UMC+.

De focusgroep interviews
Een belangrijk aspect in het evaluatieonderzoek is inzicht krijgen in belemmerende en bevorderende factoren bij het uitvoeren van voorbehouden handelingen door PAs en VSen. Om deze factoren in kaart te brengen, worden onder andere focusgroep interviews gehouden met PAs, VSen en begeleidende artsen.
Bij een focusgroep interview worden onder leiding van een discussieleider meningen en percepties over van te voren bepaalde onderwerpen besproken.
Inmiddels hebben 2 focusgroep interviews plaatsgevonden en zijn we nog op zoek naar VSen, PAs en artsen voor de volgende interviews. Er zijn 2 soorten focusgroepen, namelijk “voorschrijven van UR geneesmiddelen” en “technische voorbehouden handelingen”, zoals endoscopie, electieve cardioversie/defibrillatie, puncties, injecties en heelkundige handelingen. Over elk onderwerp zal minimaal 1 interview gehouden worden.

Een focusgroep interview duurt maximaal 2 uur. De interviews zullen in april 2013 plaatsvinden. De locatie zal in overleg bepaald worden en is afhankelijk van de geografische samenstelling van de focusgroep. Het is dus ook mogelijk dat er een interview in het noorden of zuiden van het land plaats zal vinden. De interviews zullen in de avonduren gehouden worden. Eventuele reiskosten worden vergoed.

Waarom meedoen?
Wij willen benadrukken dat het evaluatieonderzoek uitermate belangrijk is voor een sterkere positie van de PA en VS, mét een wettelijke bevoegdheid tot het zelfstandig verrichten van bepaalde voorbehouden handelingen.
De focusgroep interviews zijn in dit evaluatie onderzoek een zeer belangrijk onderdeel, voor ons maar ook voor u! Hier kunt u immers laten horen hoe u over bepaalde aspecten rond het verrichten van voorbehouden handelingen denkt, wat u belangrijk vindt hierbij, waar u tegenaan loopt, maar ook hoe u alles succesvol heeft aangepakt.

Geef u dus nu op!
Hebt u zelf interesse of weet u een geschikt persoon, stuur dan een e-mail met vermelding van uw contactgegevens en de focusgroep waarin u zitting wilt nemen naar Monique Bessems (zie contactgegevens). Bij vragen over het onderzoek kunt ook telefonisch contact opnemen.

Met vriendelijke groeten,

Prof. Dr. Bert Vrijhoef, projectleider Mw. Drs. Daisy De Bruijn-Geraets, onderzoeker

Contactgegevens:
Daisy De Bruijn (onderzoeker) en Monique Bessems (onderzoeksassistent)
Maastricht UMC+, RVE Patiënt & Zorg
Tel. 043-3874418, e-mail monique.bessems@mumc.nl.

Deze oproep is ook hier te downloaden.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer