Herregistratieregels uitgebreid met intervisie 

Afbeelding voor Herregistratieregels uitgebreid met intervisie 

Per 1 oktober 2022 zijn de herregistratieregels uitgebreid met Intervisie. Hierdoor is het nu mogelijk om intervisie als deskundigheidsbevorderende activiteit op te voeren in je kwaliteitsdossier in PE-online.  

De voorwaarden in een notendop

Aan de uitvoering van intervisie zijn voorwaarden gesteld voor wat betreft groepssamenstelling, begeleiding, inhoud, frequentie, duur en verslaglegging. Deze staan beschreven in de beleidsregel Intervisie. Onderstaand staan de voorwaarden in een notendop beschreven.  

Groepssamenstelling

Een intervisiegroep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers. De samenstelling van de groep kan volledig bestaan uit PA’s en/of met andere zorgprofessionals (zoals bijvoorbeeld verpleegkundig of medisch specialisten) met wie je een gezamenlijk werkveld hebt. Bij intervisie is het van belang dat je in een vertrouwelijke omgeving ervaringen kunt delen en kunt reflecteren op gebeurtenissen. De groep bestaat daarom bij voorkeur uit gelijkgestemden, waarin geen sprake is van een hiërarchische relatie.

Begeleiding

Als intervisiegroep ben je in principe zelfsturend en kun je als groep zelf een (eventueel roulerend) voorzitter en notulist kiezen. Een externe, geschoolde intervisiebegeleider wordt geadviseerd.

Frequentie

Voor continuïteit en vertrouwen in de groep is het belangrijk dat je elkaar met regelmaat ziet. Als groep mag je zelf bepalen waar, wanneer en hoe je bij elkaar wilt komen. Geadviseerd wordt om minimaal 4 keer per jaar bijeen te komen.

Methodieken

Bij intervisie bespreek je op een niet-oordelende, methodische manier vraagstukken uit de eigen werkpraktijk. Dit gebeurt aan de hand van een intervisiemethodiek. Er zijn verschillende methodieken voor intervisie, zoals bijvoorbeeld de basis intervisiemethode, de incidentmethode, de roddelmethode. Als groep ben je vrij in het kiezen van de methodiek.

Verslaglegging

Als groep bepaal je in grote mate zelf welke informatie je vastlegt in notulen. Voor het aanvragen van accreditatiepunten volstaat een beknopt verslag waarin staat aangegeven wie, wanneer heeft deelgenomen, hoe lang de intervisiebijeenkomst duurde, welke onderwerpen en bijbehorende leervragen/leerdoelen (anoniem) tijdens de intervisiebijeenkomst centraal hebben gestaan en tot welke opbrengsten/inzichten de groep is gekomen. Voor de verslaglegging kan het formulier verslaglegging intervisie worden gebruikt. 

Accreditatie

Toekenning van punten vindt plaats per bijeenkomst op basis van de daadwerkelijke duur van de bijeenkomst. Hierbij geldt de regel: één punt per uur, met een maximum van 2 punten per intervisiebijeenkomst. Voor het aanvragen van accreditatiepunten in PE-online moet je het intervisieverslag uploaden.  Steekproefsgewijs vindt verificatie van deelname plaats bij de voorzitter van de intervisiegroep. 

Aan de slag met Intervisie?

Wanneer je wilt aan de slag wilt met intervisie kun je aansluiten bij een bestaande intervisiegroep of met vakgroepgenoten zelf een intervisiegroep vormen. Via je NAPA-vakgroep of via je werkgever/collega’s kun je informeren of je kunt aansluiten en/of er collega’s zijn die een groep willen vormen.

Nieuwgierig hoe Sharon Sommers dat heeft aangepakt?  

Sharon Sommers is één van de PA’s die een intervisiegroep is opgestart die volledig bestaat uit PA’s. Goudenkalf winnaar Anne-Marieke Graafmans interviewde haar over de ervaringen met intervisie en het opstarten van een intervisiegroep.  Nieuwsgierig?  Bekijk onderstaand het interview en/of lees het interview in NAPA magazine, oktober 2022. 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer