Herziening wet BIG mbt tuchtrecht: griffierecht en tuchtklachtfunctionarissen

Afbeelding voor Herziening wet BIG mbt tuchtrecht: griffierecht en tuchtklachtfunctionarissen

Per 1 april wordt de herziening van de wet BIG van kracht. Er veranderen daarin ook zaken op het gebied van tuchtrecht. Twee daarvan hebben direct betrekking op de mensen die een tuchtklacht bij de tuchtcolleges in willen dienen: de invoering van griffierecht en de komst van tuchtklachtfunctionarissen. Wat dat betekent en inhoudt, is onderstaand te lezen.

Iemand die ontevreden is over het handelen van een zorgverlener, kan een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Sinds 1 september 2018 vallen PA’s onder het medisch tuchtrecht. Daarom heeft NAPA per 1 september 2018 de verenigingstuchtraad opgeheven. Bij alle Regionale Tuchtcollege’s zijn PA’s voorgedragen als lid beroepsgenoot. Indien zich een klacht tegen een PA voordoet, zullen zij namens de beroepsgroep inspraak hebben bij de behandeling van de klacht. Onderstaande veranderingen per 1 april hebben vooral betrekking op de mensen die een tuchtklacht bij de tuchtcollege’s willen indienen.

Griffierecht

Wie een klacht indient bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg betaalt per 1 april 2019 50 euro griffierecht. Dit is een bijdrage in de kosten van de procedure en is wettelijk zo bepaald (net als bij bestuursrecht en civiel recht).

Tuchtklachtfunctionarissen

De tuchtklachtfunctionaris is er voor mensen met een zorgklacht die erover denken een klacht in te dienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De tuchtklachtfunctionaris helpt met het opstellen en onderbouwen van een tuchtklacht. Daarnaast kan de tuchtklachtfunctionaris advies geven of de klacht tegen de juiste persoon gericht of op de juiste plaats is bij een tuchtcollege.

Voor antwoord op: wat doet de tuchtklachtfunctionaris wel/niet en andere veelgestelde vragen die mensen met een klacht kunnen hebben, verwijzen wij naar de website van de rijksoverheid 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer