Het lot van EPA’s na afstuderen

Afbeelding voor Het lot van EPA’s na afstuderen
EPA's worden op dit moment gebruikt bij de meeste verpleegkundige en medische vervolgopleidingen. Er wordt veel tijd en energie in gestoken tijdens de opleiding, maar waarom zou er NA diplomeren geen rol zijn voor EPA’s? In een onderzoek onder physician assistants is uitgezocht of, waarom en hoe ze gebruik maken van EPA’s NA hun diplomeren. Ook formuleren de onderzoekers een visie voor de toekomst.

In september 2020 werden alle afgestudeerde physician assisants (PA) in Nederland uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek naar het gebruik en de bruikbaarheid van ‘Entrusted Professional Activities’ (EPA’s). 

EPA’s worden gebruikt tijdens de opleiding, maar kunnen ook na afstuderen hun waarde bewijzen. Daar is nog weinig onderzoek naar gedaan. Timo de Raad et al onderzochten het gebruik van EPA’s onder alumni van MPA-programma’s in Nederland, waar EPA’s sinds 2010 worden gebruikt. Spelen EPA’s een na het afstuderen, en zo ja, hoe? 

Van de respondenten gaf 60% (n = 252) aan nieuwe competenties en vaardigheden toe te voegen na hun afstuderen. Een derde (n = 120) van de respondenten was opgeleid in op EPA’s gebaseerde programma’s. Bijna alle EPA-opgeleide PA’s (96%; n = 103) achtten de EPA-structuur geschikt om opdrachten te behouden en te vernieuwen. Bovendien meldden PA’s dat zij EPA’s bleven gebruiken om formele kwalificaties te verkrijgen door middel van besluiten tot toewijzing.

Deze studie laat zien dat EPA’s een blijvende rol kunnen spelen voor PA’s na hun afstuderen. PA’s die met EPA’s zijn opgeleid ondersteunen in overgrote meerderheid voortzetting van het gebruik van EPA bij het aanleren van nieuwe vaardigheden na hun afstuderen. 

Auteurs: de Raad, Timo MPA, MHPE; Wiersma, Fraukje MD, PhD; Kuilman, Luppo MPA, PhD; ten Cate, Olle PhD

Journal of Continuing Education in the Health Professions ():10.1097/CEH.0000000000000467, December 21, 2022. | DOI: 10.1097/CEH.0000000000000467

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer