Hoeblijfikonafhankelijk.nl

Afbeelding voor Hoeblijfikonafhankelijk.nl

Samenwerking met leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen dient tot verbetering van zorg, dit mag niet leiden tot beïnvloeding. Belangen van de zorgprofessional en de leverancier kunnen verschillen. Hoe blijf je onafhankelijk wanneer je een financiële relatie aangaat met een leverancier? De nieuwe website hoeblijfikonafhankelijk.nl helpt zorgprofessionals een zorgvuldige afweging te maken om belangenverstrengeling te voorkomen.

Kun je dat ene relatiegeschenk wel aannemen? Moet je wel of niet ingaan op de uitnodiging om zitting te nemen in die speciale adviesraad? Enkele veelvoorkomende onderwerpen met elk hun eigen checkvragen worden op hoeblijfikonafhankelijk.nl uitgelicht. Deze geven inzicht in de belangrijkste regels en weegfactoren ter voorkoming van belangenverstrengeling.

Achterliggende gedragscodes
Kennisuitwisseling met leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen is van groot belang voor innovatie van zorg, waarvoor de zorgprofessional ook mag worden betaald. Maar een financiële relatie waarbij een leverancier probeert om via jou als zorgprofessional meer producten te verkopen, is verboden. De regels die belangenverstrengeling in de zorg moeten voorkomen, zijn opgesteld door zorgpartners in samenwerking met de leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Deze zijn vastgelegd in twee gedragscodes: de Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Deze gedragscodes stellen specifieke voorwaarden aan het geven en aannemen van relatiegeschenken en andere materialen, aan financiële bijdragen in relatie tot nascholing en aan het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten. NAPA is lid van de CGR en GMH.

Gebruik van de beslishulp
Op de nieuwe website is een beslishulp gelanceerd. Daarin worden vijf verschillende financiële relaties onderscheiden. Voor elke relatie is een beslishulp ontwikkeld. Als je de vragen in de beslishulp beantwoordt, krijg je een goede indicatie of de financiële relatie voldoet aan de normen. Zo blijf je kritisch op belangenverstrengeling en blijft optimale zorg het belangrijkste doel van de relatie.

Lees meer op www.hoeblijfikonafhankelijk.nl

 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer