Huisartsen weten onvoldoende over de verpleegkundig specialist en physician assistant

Afbeelding voor Huisartsen weten onvoldoende over de verpleegkundig specialist en physician assistant

Huisartsen, managers en beleidsmakers weten nog onvoldoende wat de taken zijn van een verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA) in de huisartsenzorg. Het is niet duidelijk wat de overeenkomsten zijn tussen beide beroepen, wat de verschillen en voor welke functie je moet kiezen. Dat constateert het Kenniscentrum Taakherschikking Eerste Lijn. Ze brachten vandaag een infographic uitdie daar een einde aan moet maken.

Steeds meer huisartsen en huisartsenposten kiezen voor een VS of PA om de werkdruk te verlichten, meer tijd te krijgen voor de patiënt of de continuïteit te borgen. Onderzoek heeft aangetoond dat de VS en PA deskundig zijn, veilige en kwalitatieve goede zorg leveren. Ook patiënten zijn tevreden over de geboden zorg. Ondanks de opmars van de VS en PA in de huisartsenzorg blijken veel huisartsen niet te weten wat deze functies inhouden.

De taken van de VS en PA lijken in de huisartsenzorg op elkaar. Beiden werken in een huisartsenpraktijk en/of op de huisartsenpost. Allebei besteden ze een groot deel van hun tijd aan het behandelen van alledaagse klachten bij patiënten met uiteenlopende leeftijden. Bovendien hebben de VS en PA dezelfde wettelijk bevoegdheden. Toch zijn er verschillen.

De PA heeft een bredere medische scholing dan een VS en behandelt daarom een breed scala van klachten. De VS daarentegen integreert medische en verpleegkundige zorg. In tegenstelling tot een PA behandelt ze over het algemeen meer de alledaagse klachten. Met haar verpleegkundige blik ligt de meerwaarde van de VS in de zorg voor een specifieke doelgroep zoals ouderen. Meer dan een PA is de VS geschoold in het uitvoeren van kwaliteitsprojecten en kan de verbindende schakel zijn vanuit de huisartsenpraktijk naar het wijkteam.

Met taakherschikking draagt een huisarts (medische) taken inclusief de verantwoordelijkheden over aan een VS of PA. Deze relatief nieuwe beroepen komt een patiënt niet alleen tegen in een huisartsenpraktijk maar ook op een huisartsenpost, ziekenhuis, thuiszorg of binnen een ggz-instelling.

De infographic is gemaakt met medewerking van de beroepsorganisaties voor verpleegkundig specialisten (V&VN VS) en physician assistants (NAPA) en werd gefinancierd door het ministerie van VWS. Op de website van het Kenniscentrum vindt u meer informatie over taakherschikking en beide functies in de huisartsenzorg.

Kenniscentrum Taakherschikking

Het Kenniscentrum, ondergebracht bij de Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH) helpt huisartsen en huisartsenposten bij het nadenken over taakherschikking en de inzet van de VS en PA. Delen en ontsluiten van kennis, bij elkaar brengen van partijen en adviseren van koepelorganisaties en overheid zijn de kerntaken van het Kenniscentrum.

 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer