In de media: ‘PA op de ic doet niet onder voor arts-assistent’

Afbeelding voor In de media: ‘PA op de ic doet niet onder voor arts-assistent’
Foto: Shutterstock

Op de website van Medisch Contact verscheen een artikel over het promotieonderzoek van intensivist Herman Kreeftenberg over de kwaliteit en inzetbaarheid van PA’s op de ic.

Kreeftenberg zag jaren geleden al de potentie van de physician assistant op de ic. In 2016 startte hij met een onderzoek naar de kwaliteit en inzetbaarheid van PA’s. Hij voerde het onderzoek uit op de ic van het Catharina ziekenhuis Eindhoven waar hij werkzaam is.  

De uitkomsten van Kreeftenbergs onderzoek vormen de basis van het consensusdocument taakherschikking op de ic. PA’s kunnen veel, zo laat hij zien. De kwaliteit van door hen geleverde zorg doet niet onder voor die van andere clinici – en is soms zelfs iets beter. 

Toch bleek het niet gemakkelijk om dat hard te maken. Op geleide van de duur van de ziekenhuisopname en mortaliteit laat Kreeftenberg met een meta-analyse zien dat ze minstens even goed zijn als arts-assistenten. Dat was nog niet precies genoeg, zegt Kreeftenberg. ‘Op de ic werk je in een team. Die twee robuuste uitkomstmaten kennen daardoor te veel bias, ze representeren niet nauwkeurig genoeg de bijdrage van de individuele teamleden. Je hebt dus eigenlijk andere parameters nodig, zeker in een kwalitatief hoogwaardig gezondheidssysteem zoals in Nederland.”

Lees ook het interview met Herman Kreeftenberg op Platform Zorgmasters:
Physician assistants niet meer weg te denken uit medische processen.’

“De vraag bleef: wat maakt nu dat we niet goed kunnen meten hoe waardevol de inzet van PA’s is, terwijl we wel die stellige indruk hebben?”

“We concludeerden dat het moest zitten in zaken als besluitvaardigheid, communicatie, overzicht, beoordeling, organisatie. Belangrijke bepalende factor is ervaring. PA’s blijven langer dan aiossen – ze kennen het team van facilitaire dienst tot intensivist door en door, ook al omdat ze vaak eerder als ic-verpleegkundigen werkten.”

“Kortom: PA’s bieden continuïteit, kwaliteit, efficiëntie en snelheid – en dat is allemaal belangrijk op een ic waar het steeds belangrijker wordt om met de beschikbare resources efficiënt om te gaan. Het maakt ze tot ankerpunten in het team.”

Herman Kreeftenberg promoveerde op 24 maart 2023 aan de Tilburg University. Bekijk hier het proefschrift.

Lees verder op Medisch Contact

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer