Ingangsdatum wetswijziging BIG weer verschoven

Afbeelding voor Ingangsdatum wetswijziging BIG weer verschoven

Het ministerie van VWS verwacht dat de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die nodig is om physician assistants (PA’s) in het BIG-register op te nemen per 1 september in kan gaan. Tot die tijd blijft het experimenteerartikel van kracht en kunnen PA’s zelfstandig acht voorbehouden handelingen verrichten. Eerder is men uitgegaan van 1 juli 2018. Dat blijkt helaas niet haalbaar te zijn.

NAPA heeft in een brief aan VWS gepleit om 1 juli aan te houden en heeft aangeboden om het CIBG te helpen, aangezien al bijna 1000 leden in het kwaliteitsregister staan ingeschreven en hun diploma eerder hebben geüpload. Om juridische redenen kan er geen koppeling tussen de databases komen. NAPA zal de leden tijdig informeren wanneer zij zich in het BIG-register kunnen registeren.

Voormalig VWS-minister Schippers diende het wetsvoorstel eind december 2016 in. In het najaar 2017 stemden de Eerste- en Tweede Kamer in met de wetswijziging. Naast de regulering van de permanente zelfstandige bevoegdheid van PA’s en Verpleegkundig specialisten, gaat de wetswijziging tevens over een breed beroepsverbod voor beroepsbeoefenaren wiens inschrijving in het BIG-register wordt doorgehaald en de verplichting aan beroepsbeoefenaren hun BIG-nummer beter te vermelden. Daardoor wordt het voor patiënten makkelijker te controleren of een zorgverlener ook daadwerkelijk in het BIG-register staat ingeschreven.

In maart gaf minister Bruins antwoord op Kamervragen over de wijziging van de Wet op beroepen in de individuele gezondheidszorg.

Zie eerdere berichten over dit onderwerp:

WAT VERANDERT ER IN 2018 VOOR PA’S DOOR WIJZIGING WET BIG?

Eerste Kamer stemt in met wijziging wet BIG

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer