Internetconsultatie BIG nummer

Afbeelding voor Internetconsultatie BIG nummer

Een ontwerpbesluit van minister Bruins over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer door zorgverleners, gaat vanaf vandaag in internetconsultatie. Dit betekent dat iedereen die wil meedenken over het voorstel, hierop kan reageren. De reactietermijn loopt tot 30 september 2019. Daarna neemt de minister een definitief besluit.

Het ministerie van VWS heeft het voorstel over het vermelden van BIG-nummers door zorgverleners aangepast. BIG-nummers hoeven niet meer in facturen, op briefpapier en in ‘andere media’ te worden vermeld. Wel moet het nummer vanaf -naar verwachting juli 2020- te vinden zijn op websites, in digitale handtekeningen, in wachtkamers en wanneer daarom wordt gevraagd. Dit is de uitkomst van het overleg dat veldpartijen waaronder de NAPA, en het ministerie van VWS de afgelopen maanden voerden.

Commotie
Eerder lanceerde het ministerie van VWS een regeling zonder dat het veld daarover was geraadpleegd. Dat veroorzaakte veel commotie omdat de regeling een onevenredig grote administratieve belasting met zich meebracht. VWS beloofde daarop alsnog met het veld te overleggen en de regeling voorlopig niet te handhaven. Nu komt VWS dus met een aangepast voorstel.

Voorstel

In het aangepaste voorstel staat nu dat zorgverleners over hun BIG-nummer informeren wanneer iemand daarom vraagt en dat zij het nummer moeten vermelden bij het gebruik van hun naam op hun website, onder e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden en in wachtruimten als hun naam daar wordt weergegeven.

Duidelijk is dat BIG-nummers alleen op websites, in digitale handtekeningen en in wachtkamers moeten worden vermeld als beroepsbeoefenaren zich daar ook als zodanig presenteren. Als namen van dienstdoende beroepsbeoefenaren of waarnemers bijvoorbeeld niet op websites of in wachtkamers worden vermeld, hoeven – volgens het nieuwe voorstel- hun BIG-nummers daar ook niet te worden vermeld.

In de nieuwe regelgeving is het de plicht van de beroepsbeoefenaar om te zorgen dat, áls hij zijn naam op websites of in wachtkamers vermeldt of ermee instemt dat zijn naam daar wordt vermeldt, dan ook zijn BIG-nummer erbij staat.

Internetconsultatie

Het ontwerpbesluit gaat vandaag in internetconsultatie. Iedereen die wil meedenken, kan tot 30 september 2019 zijn ideeën of suggesties over het ontwerpbesluit meegeven via internetconsulatie.nl. Het streven is om het aangepaste besluit uiterlijk 1 januari 2020 te publiceren en op 1 juli 2020 in werking te laten treden. Totdat het nieuwe besluit in werking treedt, handhaaft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet op de huidige, te wijzigingen verplichting het BIG-nummer te vermelden.

BIG-register

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online, openbaar en actueel register. Alleen wie is ingeschreven in het BIG-register, mag een beschermde beroepstitel voeren en is bevoegd om de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren. De beroepen apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verpleegkundige en verloskundige hebben deze beschermde status.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer