Kabinet geeft ruim baan aan Physician Assistant

Persbericht 19-2-2012

De ministerraad heeft zich op 17 Februari 2012 uitgesproken voor een grotere inzet van deze medische professional, teneinde de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Hiermee krijgt dit beroep een belangrijke plaats in de ondersteuning van de medisch specialist.

Het aantal gesubsidieerde opleidingsplaatsen voor Physician Assistants wordt dit jaar tot 200 opgehoogd, en gaat in 2013 naar 300.

De Physician Assistant is een nieuwe medische hulpverlener op HBO-Master niveau. De PA onderzoekt, diagnostiseert en behandelt zelfstandig patiënten. De PA verricht deze medische zorg in samenwerking met een arts. De arts krijgt daardoor meer tijd voor complexe zorg.

In het bericht van de ministerraad worden Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist samen benoemd. In tegenstelling tot de verpleegkundig specialist is de PA een medische professional die breed inzetbaar is binnen de geneeskunde en heeft geen verpleegkundige taken. De VS werkt in het overgangsgebied tussen verpleegkundige en arts.

De Physician Assistant heeft sinds 1 Januari 2012 wettelijke titelbescherming en medische bevoegdheden. De PA is in Nederland geïntroduceerd in het kader van Taakherschikking. Inmiddels zijn in Nederland ongeveer 800 Physician Assistants werkzaam.

In bijgaande schema’s is de positionering van de Physician Assistant binnen Taakherschikking weergegeven.
Voor meer informatie over het beroep Physician Assistant of over de NAPA kunt u contact opnemen met dhr. Q van den Driesschen MPA, persvoorlichter NAPA e-mail qvddriesschen@napa.nl

Volledige persbericht is terug te vinden op ANP Pers Support.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer