Keuzes en verbinding maken

Afbeelding voor Keuzes en verbinding maken
Voorwoord door Bert Speijer, voorzitter van NAPA, in NAPA Magazine, oktober 2022.

We leven in een dynamische tijd waar we vacatures in veel bedrijfstakken zien, zo ook in de gezondheidszorg. Overal zien wij dat bezuinigingen nodig zijn en worden we gevraagd om ons energieverbruik te minderen of klimaatneutraal te gaan werken. Binnen het Integraal Zorg Akkoord wordt gesproken over het afremmen van de instroom van patiënten, afstoten van bepaalde medische behandelingen en mag de zorgsector niet verder groeien.

Een versobering lijkt op komst en de noodklok wordt geluid. We moeten met minder mensen meer (medische) zorg gaan leveren. Dit vraagt om keuzes die mogelijk niet gemakkelijk gaan worden. NAPA doet mee met het maken van keuzes, maar niet ten koste van alles!

Er moeten bijvoorbeeld nog steeds barrières worden overwonnen, want taakherschikking blijkt helaas nog niet overal vanzelfsprekend. Verder is aanpassing in wetgeving nodig om de inzet van PA’s beter tot z’n recht te laten komen en verder uit te breiden. Ook het aantal opleidingsplaatsen blijft achter bij de berekeningen van het capaciteitsorgaan. Keuzes in de zorg die voor NAPA duidelijk zijn.

PA’s in Nederland zijn als medisch professional vaak de smeerolie in organisaties, zij zijn verbinders en vervullen regelmatig brugfuncties tussen verschillende beroepen in de zorg. Uit onderzoek blijkt bovendien dat de kwaliteit en continuïteit van zorg verbetert door inzet van PA’s. Bij verschillende berekeningen blijkt ook dat door de inzet van PA’s artsen en andere zorgverleners tijd en daarmee geld kunnen besparen. Laat dat een inspiratie zijn voor verder onderzoek of keuzes voor inzet van een PA met bovendien een eerlijke (financiële) waardering die het verdient!

Om duidelijk te maken waar je PA’s kan inzetten en hoeveel PA’s je moet blijven opleiden is het voor NAPA van groot belang om goede verbinding met leden te hebben en te houden. Met bijvoorbeeld ‘Ledenraad on the road tour’, de (binnenkort vernieuwde) NAPA website, podcasts, enquêtes onder leden en ons NAPA magazine proberen wij onze leden te blijven boeien en ook te (ver)binden.

We zijn ook blij dat we weer heel wat nieuwe gezichten zien voor de vacatures in de Ledenraad en het Bestuur. Ik uit ook een zorg, want het is gebleken dat het vinden van nieuwe actieve mensen steeds moeilijker gaat. Ik nodig jullie allemaal dan ook uit om pro-actief te blijven. Want het ondernemerschap past bij de rol van een PA. Daag jezelf eens uit om naast je werk ook een tijdelijke bijdrage te leveren in bijvoorbeeld een NAPA vakgroep, commissie of anderszins. Of laat ons weten hoe we dit voor jou beter mogelijk kunnen maken? Door samen de schouders eronder te blijven zetten komen we verder!

#keuzes #verbindingmaken #ikbenPA!

Bert Speijer, voorzitter NAPA

Uit: NAPA Magazine, nr. 21, oktober 2022

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer