Regelgeving en beleidsdocumenten

Hier kunt u de vigerende regelgeving vinden. Ook de oude regelgeving treft u hierbij aan.

Beroepsprofiel Physician Assistant huidig oud
Proces Herregistratie PA: kaderbesluit en beleidsregels huidig oud
Standaardtekst verklaring werkzaamheden huidig
Richtlijn Accreditatie van bij- en nascholings- bijeenkomsten huidig oud
Informatie algemene voorwaarden voor aanbieders van bij- en nascholingen huidig
Registratieformulier deskundigheidsbevordering huidig oud
Jaarplan FTO toetsgroepen
Presentielijst FTO toetsgroepen
Verslag FTO toetsgroepen
huidig
huidig
huidig

Vragen over de regelgeving?

Voor vragen over de regelgeving in algemene zin en voor vragen over uitvoerings- of individuele aspecten deskundigheidsbevordering kunt u terecht bij de commissie Kwaliteit van de NAPA. E-mail: cie-kwaliteit@napa.nl.

 

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?