Regelgeving en beleidsdocumenten

Beroepsprofiel voor de Physician Assistant

Beroepsprofiel PA herzien

De PA deed in 2001 zijn intrede in de Nederlandse gezondheidszorg. PA’s werken in uiteenlopende settings met uiteenlopende werkzaamheden, zowel in de eerste-, tweede- als derdelijns gezondheidszorg. Ze zijn werkzaam binnen het medische domein in bijna alle medische specialismen. In 2012 werd een opstap gemaakt naar opname in Artikel 3 van de Wet BIG door een gedurende 5 jaar geldend zogenaamde experimenteerartikel van de Wet BIG en de bijbehorende Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het beroep genoot daarin gedurende het experimenteerartikel een zogenaamde opleidingstitelbescherming. Naar verwachting zal per 1 juli 2018 de wettelijke verankering plaatsvinden voor het zelfstandig mogen verrichten van voorbehouden handelingen, evenals het stelsel van opleidingstitelbescherming is van toepassing door opname van de PA in Artikel 3 van de Wet BIG. Daarmee samenhangend is het beroepsprofiel Master PA herzien. Dit beroepsprofiel vervangt het eerdere beroepsprofiel uit 2012. Het beroepsprofiel is opgesteld door de Commissies Kwaliteit en Beroepsbelangen van de Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) in samenwerking met een aantal PA’s uit het werkveld. Het beroepsprofiel sluit aan bij de meest recente ontwikkelingen op het gebied van taakherschikking in de Nederlandse gezondheidszorg en daarmee samenhangende jurisprudentie. Dit beroepsprofiel vormt het kader voor de gevarieerde beroepsuitoefening. Het profiel is geschreven op basis van 15 jaar praktijkervaring van PA’s en de artsen met wie zij samenwerken. Het is een afspiegeling van de feitelijke beroepsuitoefening, zoals die zich in de medische praktijk aftekent. Daarbij is ook gebruik gemaakt van het Opleidingsprofiel Master PA dat mede richting heeft gegeven aan die beroepsuitoefening. Een derde bron vormt het CBO-raamwerk voor beroepsprofielen. Bij de ontwikkeling van eerdere Beroepsprofielen werkte de NAPA nauw samen met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor de Geneeskunde (KNMG). Deze Beroepsprofielen vormen historisch gezien de basis voor de huidige versie. De NAPA is de beleidsafdeling van de KNMG nog steeds zeer erkentelijk voor haar bruikbare adviezen. Ook in het recente voorbereidingstraject voor opname in Artikel 3 van de Wet BIG heeft de NAPA nauw samengewerkt met de KNMG, Federatie Medisch Specialisten (FMS) en het Ministerie van Volksgezondheid Wetenschap en Sport (VWS).

NAPA Beroepsprofiel 2017

 

Andere Beroepsgerelateerde downloads

Handreiking taakherschikking

Handreiking voorschrijfbevoegdheid

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?