Documenten NAPA

Hier kunt u de vigerende regelgeving vinden. Ook de oude regelgeving treft u hierbij aan.

Beroepsprofiel Physician Assistant huidig
Proces Herregistratie PA: kaderbesluit en beleidsregels huidig oud
Standaardformulier voor aanvraag herregistratie huidig
Standaardtekst verklaring werkzaamheden huidig
Richtlijn Accreditatie van bij- en nascholings- bijeenkomsten huidig oud
Informatie algemene voorwaarden voor aanbieders van bij- en nascholingen huidig
Registratieformulier deskundigheidsbevordering huidig oud
Reglement Tuchtrechtspraak van de NAPA (in werking van 1 juli 2014 tot 1 september 2018) oud
Jaarplan FTO toetsgroepen huidig
Presentielijst FTO toetsgroepen huidig
Verslag FTO toetsgroepen huidig

Vragen over de regelgeving?

Voor vragen over de regelgeving in algemene zin en voor vragen over uitvoerings- of individuele aspecten deskundigheidsbevordering kunt u terecht bij de werkgroep Kwaliteit van de NAPA. E-mail: cie-kwaliteit@napa.nl.

Voor vragen over een individuele Physician Assistant in verband met klachten dan kunt u terecht bij de secretaris van de Tuchtraad van de NAPA. E-mail: secretariaat@napa.nl.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?