Regelgeving en beleidsdocumenten

Code Geneesmiddelenreclame (CGR)

Nu de Physician Assistant voorschrijfbevoegdheid heeft, krijgt hij/zij ook te maken met de wet op Geneesmiddelenreclame. Deze wet bepaalt dat de betrokken partijen, voorschrijvers, apothekers en geneesmiddelenindustrie gedragsregels opstellen en handhaven ten aanzien van geneesmiddelenreclame, gunstbetoon en gastvrijheid van/door de geneesmiddelenindustrie.

Handhaving geschiedt door de Commissie Geneesmiddelen Reclame (CGR). Deze regels zijn er tot nu toe de reden van dat PA’s sommige nascholing niet konden bijwonen. Dit gaat nu veranderen. De Minister heeft toegezegd dat de CGR hier met de NAPA een regeling voor kan treffen. De NAPA gaat toetreden als buitengewoon lid van de CGR. Hiermee kan de NAPA waarborgen dat de beroepsgroep op de hoogte wordt gesteld van de betreffende regelgeving en dat toezicht wordt gehouden op de naleving. U vindt hier onder een verwijzing naar de website van de CGR en de handreiking geneesmiddelenreclame.

Gedragscode op website CGR.

Een uitgebreide powerpointpresentatie over het juridisch kader en de CGR gedragscode is te vinden in de downloads (u dient hiervoor in te loggen). 

1 JANUARI 2018: INWERKTREDING VERBOD OP GUNSTBETOON RONDOM MEDISCHE HULPMIDDELEN

In 2012 was door koepels van fabrikanten en leveranciers van medische hulpmiddelen, als vorm van zelfregulering, de Gedragscode Medische Hulpmiddelen, in het leven geroepen. Sinds 1 januari 2014 zijn daaraan ook artsen en zorginstellingen gebonden. De gedragscode werd niet langer voldoende bevonden, omdat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geen wettelijke bevoegdheid heeft om op te treden. Met de nieuwe regeling wordt die bevoegdheid gecreëerd. Daarbij is een parallel getrokken met de regels die voor dit onderwerp zijn opgenomen in de Geneesmiddelenwet.

De nieuwe wettelijke regeling wordt gevormd door het (nieuwe) artikel 10h van de Wet op de medische hulpmiddelen (publicatie Staatsblad: 17 mei 2017). De regeling is verder uitgewerkt in de ‘Beleidsregels Gunstbetoon Wet op de Medische Hulpmiddelen’ (publicatie Staatscourant: 31 augustus 2017). De wettelijke regeling en bijbehorende beleidsregels treden op 1 januari 2018 in werking.

Lees meer https://www.napa.nl/2017/12/op-1-januari-2018-treedt-verbod-op-gunstbetoon-rondom-medische-hulpmiddelen/

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?