Kwaliteitsregister

Wat is het Kwaliteitsregister Physician Assistant

Het Kwaliteitsregister Physician Assistant is een openbaar Kwaliteitsregister waarin Physician Assistants (hierna PA) staan geregistreerd die voldoen aan de gestelde kwaliteitsstandaard van de beroepsvereniging NAPA.

Een registratie geeft aan dat de Physician Assistant over actuele kennis en vaardigheden beschikt en conform de norm van de beroepsgroep investeert in het verwerven van kennis en vaardigheden die van invloed zijn op de kwaliteit van zijn/haar werk.
Klik hier om het openbaar register te raadplegen.

Waarom registreren in het Kwaliteitsregister?

Het Kwaliteitsregister Physician Assistant van de NAPA is aanvullend op de verplichte BIG registratie.
In tegenstelling tot de BIG registratie stelt het Kwaliteitsregister PA naast werkervaring ook eisen aan deskundigheidsbevordering. De zorgontwikkelingen staat immers nooit stil en het is van belang om de ontwikkelingen in het vak te blijven volgen om goede zorg te kunnen leveren.

Door u te registreren in het Kwaliteitsregister laat u zien dat u uw vakkennis en deskundigheid conform het beroepsprofiel op peil houdt.

Bij registratie krijgt u toegang tot het online registratiesysteem (PE-online) van het register. In PE-online kunt u uw eigen dossier maken waarin u gemakkelijk uw deskundigheidsbevorderende activiteiten kunt bijhouden. Daarnaast kunt u ook geaccrediteerde bij- en nascholing vinden in de scholingsagenda.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?