Eerste registratie

Inschrijven in het Kwaliteitsregister Physician Assistants

Een verzoek tot inschrijving in het kwaliteitsregister PA kunt u indienen door het Aanmeldingsformulier Registratie Kwaliteitsregister in te vullen en op te sturen.

Aanmelden voor kwaliteitsregister?

Klik hier om direct een aanvraag tot inschrijving kwaliteitsregister PA in te dienen. Na de aanvraag ontvangt u nadere informatie om de inschrijving af te ronden.
.

Toelatingseisen eerste registratie

Om in te schrijven in het register dient u te voldoen en te confirmeren aan de eisen die gesteld worden in het Beroepsprofiel Physician Assistants en in het Reglement Kwaliteitsregister Physician Assistant.

Eén van de gestelde eisen is dat de opleiding tot master Physician Assistant is afgerond aan een NVAO geaccrediteerde en door de NAPA erkende opleiding. Bij de afronding van de inschrijving zal ook gevraagd worden uw diploma te uploaden in PE-online.

Kosten

De kosten voor inschrijving in het kwaliteitsregister zijn voor leden en niet leden € 250,- excl. btw per 5 jaar. NAPA leden krijgen bij aanmelding Kwaliteitsregister een éénmalige korting van € 100,- . Dit wordt verrekend op de contributie NAPA (gewoon lidmaatschap) in het contributiejaar volgend op het jaar van de inschrijving in het Kwaliteitsregister PA.

Eigen dossier in PE-online

Wanneer u geregistreerd bent in het Kwaliteitsregister krijgt u toegang tot het online registratiesysteem (PE-online) van het register. In PE-online kun u uw eigen dossier maken waarin u gemakkelijk uw deskundigheid bevorderende activiteiten kunt bijhouden. Al uw deskundigheidsbevordering staat dan overzichtelijk en digitaal bij elkaar. Geaccrediteerde scholingen komen automatisch in uw dossier, andere deskundigheidsbevordering kunt u zelf toevoegen. Daarnaast kunt u ook geaccrediteerde aangeboden scholingen, cursussen, symposia, congressen en e-learnings vinden in de nascholingsagenda (zgn. GAIA) van PE-online.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van PE-online adviseren wij u de handleiding van PE-online te raadplegen.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?