Herregistratie

 

Herregistratie in het Kwaliteitsregister

Zolang u in Nederland uw beroep Physician Assistant wilt uitoefenen, zoals de minister van VWS op grond van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bedoelt, dient u ingeschreven te staan in het Kwaliteitsregister van de NAPA. Omdat de inschrijvingsduur beperkt is tot maximaal vijf jaar, dient u zich periodiek te herregistreren. Om in aanmerking te komen voor herregistratie is het volgende van belang:

  • 6 weken voordat uw inschrijvingsdatum expireert, vraagt u de NAPA, in dezen vertegenwoordigd door het uitvoeringsorgaan Kwaliteitsregister, om herregistratie;
  • U voldoet aan de herregistratie-eisen van de NAPA en kunt dit met bewijsstukken aantonen;
  • De (her)inschrijvingsduur is maximaal vijf jaar; daarna vervalt de inschrijving in het Kwaliteitsregister automatisch;
  • Aan herregistratie in het Kwaliteitsregister van de NAPA zijn kosten verbonden. Voor de behandeling van een aanvraag tot herregistratie wordt € 250,00 in rekening gebracht (prijspeil 1 januari 2014).

De NAPA benadert de ingeschreven Physician Assistant door vanuit het PE-online systeem een e-mail te sturen en wel tenminste drie maanden voor het expireren van de inschrijving met als doel het recht op hernieuwing van de inschrijving te kunnen beoordelen. De Physician Assistant biedt zijn/haar herregistratiedossier aan ter beoordeling via hetzelfde systeem. Het formulier aanvraag herregistratie is sinds 2013 komen te vervallen. Het proces aanvraag herregistratie is nl volledig gedigitaliseerd. Let op: u kunt zich aanmelden voor herregistratie vanaf 121 voor einddatum herregistratie tot 180 dagen erna.

Herregistratie-eisen

Op 8 november 2013 zijn de nieuwe beleidsregels Herregistratie Physician Assistants in werking getreden. Deze nieuwe beleidsregels zijn door de Algemene Ledenvergadering van de NAPA van november 2013 goedgekeurd, waarna het Algemeen Bestuur van de NAPA de beleidsregels heeft vastgesteld.

Bevoegdheidsbeperkingen

Op grond van artikel 1.7 van het beleidsdocument Proces Herregistratie Physician Assistant worden doorhalingen van een inschrijving in het Kwaliteitsregister gepubliceerd.

Aanmelden voor kwaliteitsregister?

Indien u zich wilt aanmelden voor het Kwaliteitsregister, klikt u op de button Meer informatie

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?