Herregistratie

Herregistreren

Registratie in het Kwaliteitsregister Physician Assistant vindt plaats voor een periode van maximaal vijf jaar. Als de registratieperiode eindigt, kunt u zich herregistreren in het register als u kunt aantonen dat u aan de gestelde herregistratie eisen voldoet. Bij (geen) tijdige herregistratie vervalt de registratie automatisch.

Herregistratie-eisen

U komt voor herregistratie in aanmerking wanneer u bij het aflopen van uw registratieperiode kunt aantonen dat u in de aflopende registratieperiode voldaan heeft aan de gestelde herregistratie-eisen beschreven in het reglement Herregistratie Physician Assistants. Aspecten waarop u wordt beoordeeld zijn: werkervaring, het deelnemen aan bij- en nascholingen en het uitvoeren van deskundigheidsbevorderende activiteiten.

U moet aantonen dat u:

  • ingeschreven staat in het BIG-register
  • uw beroep in voldoende mate heeft uitgevoerd ( 4160 uur in periode van 5 jaar) én
  • in voldoende mate heeft deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheid bevorderende activiteiten (DBK 200 uur in periode van 5 jaar).

Accreditatie

Alleen deskundigheid bevorderde activiteiten die vallen onder de Richtlijn accreditatie van bij- en nascholingsbijeenkomsten komen voor accreditatie in aanmerking.

Aanbieders van scholingen kunnen hun scholingsaanbod voorafgaande aan de aanvangsdatum laten accrediteren door NAPA. Zie hiervoor GAIA voor aanbieders. In PE-online kunt u direct zien hoeveel punten u krijgt als u deze scholing volgt. Wanneer u zelf een DBK, die niet vooraf is geaccrediteerd door NAPA, opvoert in uw dossier dan wordt uw DBK achteraf beoordeeld bij uw verzoek tot herregistratie.

Kosten herregistratie

Aan (her)registratie in het kwaliteitsregister zijn kosten verbonden. De kosten voor herregistratie in het kwaliteitsregister PA zijn voor leden en niet leden € 250,00 excl btw ( € 302,50 incl btw).

Procedure herregistratie

U kunt uw herregistratie in PE-online aanvragen 3 maanden voorafgaande tot 1 maand na het aflopen van uw registratieperiode. U ontvangt, mits u dat heeft ingesteld in PE-online, automatisch hiervoor een reminder via de e-mail. Uw verzoek tot herregistratie wordt binnen 3 weken in behandeling genomen.

Let bij het indienen van uw verzoek voor herregistratie er op dat uw aanvraag is voorzien van een werkgeversverklaring voor beroepsuitoefening en dat uw deskundigheidsbevordering voldoet aan de Richtlijn accreditatie van bij- en nascholingsbijeenkomsten. Klik hier voor de beschikbare documenten voor aanvraag herregistratie.

 

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?