Kwaliteit van de PA O&G geborgd in NAPA kwaliteitsregister

Afbeelding voor Kwaliteit van de PA O&G geborgd in NAPA kwaliteitsregister
Al ruim tien jaar is het voor PA’s werkzaam in de obstetrie en gynaecologie (PA O&G) mogelijk zich te registreren in het openbare NAPA kwaliteitsregister. In dit register registreren PA's hun deskundigheidsbevorderende activiteiten. Hiermee tonen zij aan dat zij hun generalistische én vakspecifieke kennis en deskundigheid op peil houden en voldoen aan de kwaliteitsstandaard van de beroepsgroep.

Onrust 

De KNOV en de NVOG hebben eind 2021 NAPA laten weten dat zij een kwaliteitsregister willen opstellen voor klinisch werkende verloskundigen. Daarin willen zij vastleggen wat op het vlak van deskundigheidsbevordering van een klinisch verloskundige wordt verwacht om zo uniformiteit en veilige zorg te waarborgen. Zij hebben eveneens laten weten het register open te stellen voor PA’s O&G, omdat zij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om de bekwaamheid als ‘verloskundige’ aan te tonen en de bevoegdheid daarmee te regelen. Door de dubbele BIG registratie (als verloskundige én als PA) zien zijn de PA O&G als 2 separate beroepen. Deze berichtgeving in 2021 en ook de berichtgeving dat de KNOV en de NVOG niet meer gezamenlijk, maar separaat een register opzetten, heeft tot onrust en onduidelijkheid in de NAPA vakgroep O&G geleid.

Gea Vije, voorzitter vakgroep O&G over de onrust in de vakgroep:

‘Het kan toch niet zo zijn dat we ons straks 5 keer moeten registeren? Twee keer in het BIG register en straks in 3 kwaliteitsregisters? Dat is echt onwenselijk, onbetaalbaar en echt niet nodig. Met de PA opleiding zijn we al geschoold in klinisch werken en vanuit onze registratie in het openbare kwaliteitsregister van NAPA laten we al zien dat we veel bij- en nascholen om onze deskundigheid op peil te houden en te vergroten. Er gaat veel energie naar de discussie over ‘registers’, terwijl het moet gaan over de inhoud: welke scholingen moet je als geboortezorgprofessional minimaal (blijven) volgen, wil je verloskunde in de kliniek goed ten uitvoer (blijven) brengen. We gaan daar graag over in gesprek met de betreffende partijen en zijn bereid eventuele opname van verplichte scholingen in het NAPA register te overwegen. Wanneer je met elkaar de inhoud helder hebt, kun je daarna kijken hoe je dit het beste kunt implementeren bij de verschillende beroepen die op dit terrein werkzaam zijn, zoals de klinische verloskundige, PA O&G en de gynaecoloog’. 

PA’s horen in NAPA kwaliteitsregister

NAPA heeft de KNOV en de NVOG in november 2022 schriftelijk laten weten de PA O&G als 1 beroep te zien en niet als een ‘som der delen’.  Het is onwenselijk en onnodig om deskundigheidsbevordering van een PA O&G in verschillende registers te registreren: een PA O&G heeft een aanvullende kwaliteitsregistratie niet nodig om zijn/haar handelingsbevoegdheid te bewijzen. De bevoegdheid is immers door werkafspraken, kwaliteitsregister NAPA en de masteropleiding al voldoende afgedekt. Het is ook uit overheidswege niet vereist en niet verplicht. 

NAPA heeft bereidheid uitgesproken om met de NVOG nadere samenwerkingsafspraken te maken over taakherschikking en eventuele gewenste bij- en nascholingen voor dit vakgebied.

Meer informatie?

Zie voor meer informatie over inzet PA Obstetrie & Gynaecologie:  Lancering handreiking en video ‘Inzet PA Obstetrie & Gynaecologie’ – NAPA

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer