Kwaliteitskader Spoedzorgketen biedt ruimte aan Physician Assistants

Afbeelding voor Kwaliteitskader Spoedzorgketen biedt ruimte aan Physician Assistants

Minister van Rijn (Medische Zorg) heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de vaststelling van het kwaliteitskader Spoedzorgketen. Het Kwaliteitskader bevat landelijke afspraken over de organisatie van, en eisen aan, de spoedzorgketen.

Twee normen zijn onder de ‘doorzettingsmacht’ van het Zorginstituut opgesteld. De eerste norm betreft de expertise van de arts op de SEH. De vastgestelde norm is dat voor een arts op de SEH 1 jaar klinische ervaring nodig is. De tweede norm gaat over de geriatrische expertise op de SEH. De Kwaliteitsraad heeft vastgesteld dat de specialistische geriatrische expertise op de SEH op het niveau van de klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde moet zijn belegd. Daarbij is als aanbeveling opgenomen dat aanvullend op de expertise van de dienstdoende arts op de SEH bij geriatrische problematiek een Verpleegkundig Specialist (VS)/Physician Assistant (PA)/Arts met geriatrische expertise kan worden ingezet. Het kwaliteitskader is in februari jl. opgenomen in het register van het Zorginstituut.

In februari jl. is het consensusdocument Taakherschikking in de Spoedeisende Geneeskunde door NAPA, NVSEH en V&VN VS ondertekend.

Lees hier de Kamerbrief

Download hier het Kwaliteitskader Spoedzorgketen

 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer