Kwaliteitsregister, procedure en tips!

Er komen heel wat vragen rondom het kwaliteitsregister, daarom hier nogmaals in het kort de procedure:

  1. u heeft zich aangemeld als lid van de NAPA + kwaliteitsregister
  2. Lidgeld NAPA wordt afgeschreven (75 euro voor een jaar + 175 euro voor vijf jaar kwaliteitsregister)
  3. Nadat de incasso is gelukt (u heeft wettelijk gezien 35 dagen de tijd om de incasso ongedaan te maken, deze tijd moeten wij dus in acht nemen) gaat er een automatisch bericht naar KNMG
  4. KNMG stuurt u een brief met verzoek tot gewettigde kopie (veelal te verkrijgen via uw hogeschool) en een uittreksel uit het bevolkingsregister.
  5. Nadat u de vereiste papieren hebt verstuurd aan KNMG krijgt u een bevestiging per post met daarin uw inloggegevens voor het kwaliteitsdossier, alsook een factuur waarmee u de kosten voor lidmaatschap in de meeste gevallen kan declareren bij uw werkgever.

TIP: download een aantal formulieren voor A punten van de website zodat u bij aanbieders van een geaccrediteerde nascholing kunt vragen deze direkt in te vullen, meestal worden de punten namelijk op BIG nummer geregistreerd. Zolang we geen BIG nummer hebben loop je dus kans punten mis te lopen.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer