Informatie voor scholingsaanbieders

Afbeelding voor Informatie voor scholingsaanbieders

Organiseert u binnenkort een nascholing en wilt u deze laten accrediteren voor de Physician Assistant? Conform onze algemene voorwaarden voor na- en bijscholing, kunt u eenvoudig accreditatie aanvragen bij NAPA via PE-online.

Aanvraag minimaal 6 weken voor aanvang

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen nadat de aanvraag compleet en tijdig (minimaal 6 weken voor aanvang scholing) is ingediend en de factuur is voldaan. NAPA zal binnen 6 weken uw aanvraag aan de hand van de Richtlijn accreditatie van bij- en nascholingsbijeenkomsten beoordelen of deze voor accreditatie in aanmerking komt. Wanneer uw  aanvraag door NAPA in behandeling wordt genomen, dan wordt deze automatisch zichtbaar in de NAPA scholingsagenda.

Accreditatietermijn

De accreditatietermijn voor scholingsaanbod is standaard één jaar en voor e-learning twee jaar. Gedurende die periode kunt u onbeperkt en kosteloos uitvoeringen van de betreffende nascholing toevoegen, mits de inhoud gelijk is aan de geaccrediteerde scholing.

Tarieven

Napa hanteert verschillende tarieven (genoemde tarieven zijn excl. btw):

 • A: Ongesponsorde nascholing van een aanbieder uit de non-profit-sector: € 220,-
 • B: Gesponsorde en/of commerciële nascholing, onafhankelijk van de (farmaceutische) industrie: € 330,-
 • C: Nascholing van of in opdracht van de (farmaceutische) industrie: € 440,-
 • D: Reeds ABAN/ABC1/KNMG geaccrediteerde scholing: € 110,-

Beperkte Instellingsaccreditatie

Wanneer u minimaal 3 jaar uw scholingen heeft laten accrediteren door NAPA en voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven in het Reglement Beperkte Instellingsaccreditatie  is het mogelijk Beperkte Instellingsaccreditatie (BIA) aan te vragen. Met een BIA kunt u de in eigen beheer ontwikkelde bij- en nascholingsactiviteiten zelf accrediteren ten behoeve van de herregistratie van de Physician Assistant.

Tarieven BIA

De jaarlijkse kosten voor een BIA zijn afhankelijk van de aard van de organisatie en type scholing. Getoonde tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Ongesponsorde nascholing van een aanbieder uit de non-profitsector: 

 • Fysieke scholing € 675,-
 • E-learning tot en met 10 nascholingen per jaar € 1012,50
 • E-learning tot en met 20 nascholingen per jaar €1350
 • E-learning tot en met 30 nascholingen per jaar €1687,50
 • E-learning tot en met 40 nascholingen per jaar € 2025
 • E-learning tot en met 50 nascholingen per jaar € 2362,50

Gesponsorde nascholing van een aanbieder uit de non-profit-sector óf nascholing van een aanbieder uit de profit-sector, onafhankelijk van de (farmaceutische) industrie:

 • Fysieke scholing € 1047,50
 • E-learning tot en met 10 nascholingen per jaar €1350
 • E-learning tot en met 20 nascholingen per jaar €1687,50
 • E-learning tot en met 30 nascholingen per jaar € 2025
 • E-learning tot en met 40 nascholingen per jaar € 2362,50
 • E-learning tot en met 50 nascholingen per jaar € 2700

BIA aanvragen

Een BIA kunt u aanvragen door het aanvraagformulier op te sturen aan kwaliteitsregister@napa.nl

 

Veelgestelde vragen

 • Het is niet mogelijk om een scholing met terugwerkende kracht te laten accrediteren.  Het is wel mogelijk om de scholing  buiten de gestelde termijn van 6 weken in te dienen. Hierbij worden
  ongeacht de categorie extra kosten in rekening gebracht (€75,- ex 21% BTW).

   

 • Indien uw aanvraag definitief wordt afgewezen dan ontvangt u het betaalde bedrag niet terug.

 • Wanneer uw scholing door NAPA is geaccrediteerd dan bent u verplicht om de presentielijst van deelnemers aan uw scholing binnen 6 weken na afloop van de bijeenkomst in PE-online / GAIA in te voeren.

  Voor de werkwijze van opvoeren van presentie de deelnemers verwijzen wij u naar de website van PE-online:  Aanbieders – Presentie invoeren | PE-online