Veelgestelde vragen Kwaliteitsregister PA

Afschriften uit PE-online

 • Wij adviseren u de handleiding PE-online te raadplegen. Het betalingsbewijs van het kwaliteitsregister is te vinden in PE-online onder het tabblad” “Mijn periode”. Klik op de status van uw dossier. Hierin staan de factuurgegevens. Nadat u op het “referentienummer” in het tekstblok van de factuurgegevens hebt geklikt kunt u de factuur downloaden.

 • Wij adviseren je de handleiding PE-online te raadplegen. Het betalingsbewijs van het kwaliteitsregister is te vinden in PE-online onder het tabblad” “Mijn periode”.

  Klik op de status van je dossier. Hierin staan de factuurgegevens. Nadat je op het “referentienummer” in het tekstblok van de factuurgegevens hebt geklikt kun je de factuur downloaden.

Beoordeling activiteiten

 • De door u zelf opgevoerde activiteiten zijn niet meegenomen in het totaal, omdat dit geen pre-geaccrediteerde NAPA scholingen zijn. Vaak hebt u de scholing gevolgd omdat deze is geaccrediteerd door een wetenschappelijke vereniging (die van het specialisme waarin u PA bent). Deze activiteiten worden achteraf ( binnen 3 maanden na het opvoeren van de activiteit) beoordeeld door Bureau Kwaliteitsregister. Wanneer de activiteiten voldoen aan de NAPA richtlijn bij- en nascholingen, worden de punten gevalideerd.

 • Bij- en nascholingen die niet in de NAPA scholingsagenda staan, maar wel aan de gestelde eisen in het reglement ‘Accreditatie deskundigheidsbevordering’ voldoen, kunt u zelf opvoeren in uw dossier. Na het opvoeren van deze activiteiten in uw dossier komt achter de activiteit ‘wacht op akkoord’ te staan. Dit betekent dat de activiteit nog door Bureau Kwaliteitsregister moet worden beoordeeld. Zodra deze is beoordeeld krijgt u bericht in uw dossier in PE-online. Indien deze positief is beoordeeld, worden de punten automatisch toegekend in uw dossier bij ‘Uw resultaat.

  Per juli 2021 heeft Bureau Kwaliteitsregister de werkwijze van het beoordelen van opgevoerde activiteiten in het kwaliteitsregister PA aangepast. Tot juli 2021 werden de activiteiten beoordeeld nadat de PA een verzoek tot herregistratie had ingediend. Na juli 2021 streeft Bureau Kwaliteitsregister er naar om activiteiten die na 1 juli 2021 zijn opgevoerd binnen 3 maanden te beoordelen.
  Activiteiten die voor 1 juli 2021 zijn opgevoerd worden nog beoordeeld conform de oude werkwijze: dat wil zeggen bij indienen van aanvraag voor herregistratie. Bureau Kwaliteitsregister spant zich in om de activiteiten die voor 1 juli 2021 zijn opgevoerd ín een looptijd van 2,5 jaar tussentijds te beoordelen in volgorde van herregistratiedatum.

Herregistratie

 • Herregistratie vervroegen is niet mogelijk. Het herregistratieproces heeft altijd betrekking op de afgegeven registratieperiode.

 • Het behalen van 200 punten is een minimum eis. Wanneer je meer dan 200 punten in de registratieperiode verzameld is het niet mogelijk om de extra punten mee te nemen naar de volgende registratieperiode.
  Een dossier wordt beoordeeld tot en met 200 gevalideerde punten, die nodig zijn om in aanmerking te komen voor volledige herregistratie. Indien er sprake is van 200 gevalideerde punten worden mogelijk de nog openstaande niet gevalideerde activiteiten door de dossiercontrolecommissie niet beoordeeld. Dit om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de benodigde tijdsinvestering per dossier.

 • Voor de herregistratienormen kan (achteraf) gedeeltelijk vrijstelling verleend worden als je:
  – gedurende een periode van 6 maanden of langer als gevolg van persoonlijke omstandigheden (bijv. ziekteverlof of langdurig zorgverlof) of arbeidsongeschiktheid geen inspanningen hebt kunnen verrichten om aan de registratienormen te voldoen;
  – als gevolg van zwangerschap en bevallingsverlof niet werkzaam bent geweest.

  Vrijstelling als gevolg van persoonlijke omstandigheden
  De mate van vrijstelling voor de registratienormen worden achteraf berekend naar rato van de duur van de onderbreking. Vanaf 6 maanden onderbreking kan de registratienorm met 10% gereduceerd worden. Eventuele behaalde punten en compensatie in dezelfde periode worden met elkaar verrekend.
  Je kunt een verzoek voor vrijstelling inzake persoonlijke omstandigheden schriftelijk indienen bij Bureau Kwaliteitsregister. Verzoeken worden in behandeling genomen nadat deze volledig zijn én voorzien zijn van bewijzen (bijv. werkgevers en/of doktersverklaring) om aan te tonen dat aan de voorwaarden voor vrijstelling is voldaan.

  Vrijstelling als gevolg van zwangerschaps- en bevallingsverlof
  Voor zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt afgerond gerekend met een compensatie van maximaal 16 weken bij een eenlingzwangerschap en maximaal 20 weken bij een meerlingzwangerschap.
  Zwangerschapsdispensatie kan door de PA zelf als activiteit worden opgevoerd in het dossier.

Afmelden kwaliteitsregister

 • Wat jammer dat je overweegt om je uit te schrijven uit het kwaliteitsregister. Wanneer je je uitschrijft uit het register ben je niet meer zichtbaar in het openbaar kwaliteitsregister die door o.a. apothekers en verzekeraars geraadpleegd kunnen worden om te zien of voorschrijft/ verwijst binnen je eigen deskundigheidsgebied.

  Wanneer je registratiedatum verloopt en je geen geen herregistratie aanvraagt, dan word je dossier 7 jaar op ‘niet actief’ gezet. De informatie in je dossier blijft behouden en is als het ware gearchiveerd. Na 7 jaar wordt je gearchiveerde dossier uit het register verwijderd.

  Wanneer je je registratie per direct stop wilt zetten en/of je dossier permanent wil laten verwijderen, dan kun je het formulier Beëindigen registratie kwaliteitsregister indienen. Dit wordt binnen 5 werkdagen na ontvangt verwerkt.

Contact

 • Het kwaliteitsregister is op werkdagen tussen  09:00 – 17:00 uur bereikbaar op 030-6868768, e-mail: kwaliteitsregister@napa.nl  

Heb je een andere vraag over het kwaliteitsregister? Stel hem gerust op kwaliteitsregister@napa.nl