Ledenavonden NAPA Nieuwe Stijl

Afbeelding voor Ledenavonden NAPA Nieuwe Stijl

Door middel van een opiniërende stemming hebben jullie tijdens de najaars-ALV 2014 met 85,1 procent aangegeven dat de NAPA de enige organisatie is die de belangen van de PA kan dienen. Ook gaven jullie aan dat de NAPA een zelfstandige organisatie dient te blijven.

Nieuwe werkwijze
Het huidige bestuursmodel is niet levensvatbaar. Om de toekomst van ons vak en de positie van PA’s te kunnen verstevigen is het noodzakelijk dat de NAPA een nieuwe werkwijze ontwikkelt. In deze werkwijze is er behoefte aan een grotere rol en inspraak voor leden, specialistische vakgroepen, beroepskrachten en strategische bestuursleden.

Samen van gedachte wisselen
Met die uitgangspunten is het bestuur aan de slag gegaan. Inmiddels heeft zij advies gevraagd aan de Werkgroep Vakgroepen en aan externe organisatiedeskundigen. Het bestuur wil de uitkomst hiervan met je delen en uitgebreid hierover met jou van gedachten wisselen.

Bijeenkomsten in september
Om je hiertoe in de gelegenheid te stellen kun je je inschrijven op één van de volgende bijeenkomsten:

  • Dinsdag 1 september 2015, Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle
  • Dinsdag 8 september 2015, Aristo zalen, Vestdijk 30 te Eindhoven
  • Dinsdag 22 september 2015, Aristo zalen, Teleportboulevaard 100 te Amsterdam

De ontvangsttijd is 19:00 uur. De bijeenkomst start om 19:30 uur.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer