Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao VVT – voor NAPA leden

FBZlogo

Het onderhandelaarsakkoord dat werknemersorganisaties FBZ, Abvakabo FNV, NU’91 en CNV Publieke Zaak en de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN bereikten voor een nieuwe Cao VVT wordt aan de leden van FBZ-organisaties voorgelegd. Het belang van dit akkoord is groot. Niet alleen omdat de VVT een zeer grote sector is in de zorg met 430.000 medewerkers, maar ook omdat de sector in deze periode zwaar onder druk staat door de veranderingen en de bezuinigingen in de zorg. De nieuwe cao bevat een salarisontwikkeling van in totaal 2.05% en heeft een looptijd van 1 september 2014 tot 1 april 2016. Het oordeel van de leden over het onderhandelaarsakkoord is bepalend. Werknemersorganisatie FBZ communiceert in de week van 20 oktober over de uitkomst van de ledenraadpleging.

Zie bijgevoegde brief voor de details van het onderhandelingsresultaat.

Graag ontvangen wij bij een negatief stemadvies een reactie op dkeegstra@napa.nl.
Graag onder vermelding van lidmaatschapsnummer.
Uiteraard dien je werkzaam te zijn in de sector VVT en de CAO dient op je functie van toepassing te zijn.
Bij een positief stemadvies hoef je niet te reageren.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer