letter to the editor van Ramon Roerdink

Afbeelding voor letter to the editor van Ramon Roerdink

Deze publicatie betreft een commentaarbrief op de studie van Andreasen et al. 2017 waarin zij gekeken hebben naar prognostische factoren die geassociëerd worden met een verhoogde kans op mortaliteit bij patiënten met septische artritis. Echter hebben ze natieve gewrichtsinfecties en prothese infecties als gelijkwaardige pathologiën beschouwd, terwijl dit twee geheel verschillende soorten infecties zijn.

Lees hier het artikel.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer