Martijn Oosthoek, PA KNO: ‘Ik doe dokterstaken, tot bepaalde grenzen’

Afbeelding voor Martijn Oosthoek, PA KNO: ‘Ik doe dokterstaken, tot bepaalde grenzen’
Foto: ErasmusMC, Etienne Oldeman Photography

Martijn Oosthoek werkt als physician assistant KNO in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Naast zijn medische kennis en vakkundigheid, waarderen de ouders van zijn patiëntjes ook zijn toegankelijkheid en coördinerende rol in het zorgproces.

Martijn Oosthoek startte zijn carrière in de zorg als verpleegkundige op de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde voor volwassenen. Daarna studeerde hij Beleid en Management in de gezondheidszorg en ontdekte gaandeweg dat het directe patiëntencontact hem toch meer aanspreekt. Hij deed de opleiding tot physician assistant en werkt inmiddels op de afdeling KNO in het Sophia Kinderziekenhuis. 

Zijn functie-invulling is zeer divers: ‘Twee keer per week heb ik een eigen spreekuur waar ik kinderen met ‘reguliere’ KNO-problemen zie, zoals bijvoorbeeld een allergie, middenoor- en/of keelklachten. Het zijn kinderen die wel in de derde lijn thuishoren, dus in een gespecialiseerd ziekenhuis omdat ze onderliggend lijden hebben, bijvoorbeeld een syndroom of een hartafwijking. Ook komen kinderen met tongriem- of kwijlproblematiek op mijn spreekuur.’

Coördinator kinderluchtwegteam 

Martijn is tevens coördinator van het kinderluchtwegteam. Een taak die complex is en veel tijd kost, maar ook erg veel voldoening geeft. ‘Ons ziekenhuis heeft als enige in Nederland nationale erkenning als ‘center of excellence’ voor bovenste luchtafwijkingen. Een keer per twee weken hebben we een multidisciplinair spreekuur voor deze patiënten. Daar zijn verschillende disciplines bij betrokken, zoals een kinder-IC arts, een kinderlongarts, logopedist, verpleegkundige die gespecialiseerd is in thuisbeademing en natuurlijk KNO. Als coördinator van dit spreekuur zorg ik ervoor dat dit overleg goed verloopt en dat de juiste personen betrokken zijn.

Voor de ouders ben ik een vast aanspreekpunt en ik ondersteun hen bij praktische zaken. Daarnaast draag ik zorg voor de dataverzameling in het kader van Waardegedreven Zorg. Dit houdt in dat bij de meeste policonsulten digitale vragenlijsten worden ingevuld door patiënten/ouders en zorgverleners.’

Het belangrijkste is dat je weet waar je grenzen liggen als PA en wanneer je met iemand moet overleggen.
Afbeelding van Martijn Oosthoek
Martijn Oosthoek

De brede invulling van het beroep van de physician assistant komt ook tot uiting in de overige taken die Martijn doet. Zo voert hij zelfstandig enkele operaties uit, soms in een gecombineerde procedure waarbij de chirurg een operatie aan het hoofd doet en Martijn aansluitend buisjes plaatst in het oor. Ook wordt Martijn gevraagd voor spoedeisende consulten, zowel in de kliniek als op de SEH. 

NAPA vakgroep KNO

Martijn is voorzitter van de NAPA-vakgroep KNO. Thea Esveldt is secretaris van de vakgroep en samen vormen zij het bestuur van de vakgroep die 17 leden telt. Een van hun aandachtspunten is momenteel het herzien van het consensusdocument

Daarnaast is Martijn bezig met het opzetten van een vakgroep van physician assistants in het EramusMC. Inmiddels werken er meer dan 60 PA’s waarvan de grootste groep op de IC. 

Samenwerking

De verschillende zorgprofessionals op de KNO-afdeling van het Sophia Kinderziekenhuis hebben ieder hun eigen aandachtsgebied, maar er is onderling veelvuldig overleg. Naast reguliere overlegmomenten, is het altijd mogelijk een KNO-collega te consulteren, zegt Martijn: ‘Patiënten die op de poli komen behandel ik zelf. Als iets niet binnen mijn werkafspraken valt, overleg ik met een KNO-arts.’ 

In de afspraakbevestiging aan patiënten staat vermeld dat Martijn physician assistant is. Tijdens de consulten zegt hij er verder niet zo veel over: ‘Mijn ervaring is dat mensen juist meer vragen hebben als ik dit wil uitleggen. Het belangrijkste is dat je weet waar je grenzen liggen als PA en wanneer je iemand erbij moet roepen of moet overleggen. Ik doe dokterstaken, tot bepaalde grenzen. Ik ben toegankelijk en benaderbaar, voor mijn patiënten, voor de ouders van de patiënten, maar ook voor KNO-collega’s, medici van andere afdelingen en voor collega’s van het secretariaat of baliemedewerkers. Ik merk dat men dat erg waardeert.’

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer