MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen zijn failliet verklaard

Afbeelding voor MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen zijn failliet verklaard

Het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen zijn donderdag 25 oktober jl. failliet verklaard. Wat betekent het voor werknemers als een ziekenhuis failliet gaat? Behouden zij hun baan en ontvangen ze nog salaris? En wat zijn de gevolgen voor de continuïteit en kwaliteit van zorg?

Er zijn ook physician assistants (PA’s) in het Slotervaart ziekenhuis werkzaam. NAPA ontvangt steunbetuigingen van collega’s voor de uiterst onzekere situatie waarin zij en andere werknemers verkeren.

Wat kan FBZ doen?

NAPA is als beroepsvereniging aangesloten bij vakbond FBZ. Onderhandelaars van FBZ zijn op de locaties betrokken en staan in contact met bewindvoerders waar zich mogelijk collectieve zaken voordoen. Ook zijn ze aanwezig bij de personeelsbijeenkomsten. NAPA leden kunnen bij de onderhandelaars van FBZ terecht met vragen.

Laatste nieuws

– De arbeidsovereenkomsten van alle medewerkers worden door de curator opgezegd. Hierbij geldt dat de opzegtermijn afhankelijk is van de persoonlijke situatie, maar de opzegtermijn is maximaal 6 weken. In beide ziekenhuizen wordt op dit moment gewerkt aan een gecontroleerde afbouw van de zorgverlening. Gedurende de opzegtermijn moeten de medewerkers hun werk blijven verrichten, voor zover dat nog nodig is. Hierover ontvangen zij informatie van hun leidinggevende.

– De zorgverleners die na faillissement nog zorg verlenen, zijn nog wel verzekerd. Hierover zijn afspraken gemaakt met de aansprakelijkheidsverzekering van de ziekenhuizen.

– De loonbetalingsverplichting wordt door het UWV overgenomen. Het gaat om de salarisbetaling vanaf oktober. Het UWV dient wettelijk binnen 4 weken na aanvraag het loon te betalen. Zij streven in dit geval om het salaris sneller uit te betalen op basis van een lijst die zij krijgen van de HR-afdeling van de ziekenhuizen.

– Het UWV stelt zich pro actief op. UWV was aanwezig bij de personeelsbijeenkomsten. Zij schakelen met HR om de juiste gegevens van de medewerkers te krijgen. UWV komt ook met machtigingsformulieren in dat kader. Het is belangrijk dat de medewerkers dit invullen, zodat het UWV tot uitbetaling van het salaris kan overgaan.

– SIGRA, het samenwerkingsverband van werkgevers in de regio Amsterdam, wordt ingezet om personeel van Slotervaart van werk naar werk te begeleiden. Daarbij is extra aandacht voor medewerkers die in een opleidingstraject zitten. In MC IJsselmeerziekenhuizen voert de curator gesprekken met overnamekandidaten, in de hoop dat het ziekenhuis (deels) kan worden voortgezet. Daar ligt de focus dus nog niet op het begeleiden van medewerkers naar ander werk.

Meer informatie

FBZ geeft actuele informatie over de ontwikkelingen op hun website

Meer informatie is ook te vinden in de “factsheet Faillissement: de gevolgen voor uw arbeidspositie”.

Daarnaast is een FAQ Faillissement beschikbaar

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer