Meer bevoegdheden voor verpleegkundig specialist en physician assistant

De ministerraad heeft ingestemd met deze taakherschikking op voorstel van minister Schippers (VWS). Het kabinet wil hiermee bereiken dat de zorg doelmatiger wordt en dat tegelijkertijd wordt bijgedragen aan de oplossing van het personeelstekort.

De ‘physician assistant’ heeft een medische Hbo-mastersopleiding voltooid en kan routinematige taken van artsen zelfstandig gaan uitvoeren, zoals:

 • endoscopieën verrichten;
 • catherisaties doen;
 • injecties geven;
 • geneesmiddelen voorschrijven.

De verpleegkundig specialist mag door de herschikking ook zelfstandig bepaalde taken uitvoeren, zoals:

 • injecties geven;
 • geneesmiddelen voorschrijven;
 • puncties verrichten.

De wetgeving voor medische beroepen wordt tegelijkertijd zo aangepast dat een buitenlandse beroepsbeperking, zoals een schorsing, ook van kracht wordt in Nederland.

Naschrift bestuur: bevoegdheid wordt ook geregeld mbt heelkundige handelingen, puncties, cardioversie en defibrillatie. In week 10 volgt besluitvorming in de 2e kamer.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer