Meer verantwoordelijkheden dus een hogere schaal?

Afbeelding voor Meer verantwoordelijkheden dus een hogere schaal?

Hieronder treft u een casusbeschrijving gebaseerd op vragen die FBZ Rechtshulp met regelmaat krijgt van Physician Assistants. Deze casus heeft betrekking op de cao en functie-indeling bij de umc’s.

Kathleen de Jager* is physician assistant (PA) op de afdeling urologie bij een universitair medisch centrum. Ze is daar acht jaar geleden in dienst gekomen, houdt van uitdaging en heeft sindsdien meer taken en verantwoordelijkheden op zich genomen. Haar functie is ingedeeld in schaal 10, maar Kathleen weet dat er ook collega-PA’s ingedeeld zijn in schaal 11. Ze neemt contact op met FBZ Rechtshulp om te informeren wat ze kan doen om hoger ingedeeld te worden.

Kathleen komt in contact met arbeidsjurist Marlies Welschen. Zij legt de techniek achter de functie-indeling bij umc’s uit. “Functies worden ingedeeld aan de hand van Fuwavaz (Functiewaardering VAZ (Vereniging Academische Ziekenhuizen, de rechtsvoorganger van de NFU). “Met Fuwavaz worden functies onderling vergeleken en gerangschikt om tot waardering van functies en zo tot inschaling te komen.” Welschen vervolgt: “Fuwavaz hanteert landelijke ijkfuncties, ook wel normfuncties genoemd. Die zijn op basis van veertien functiekenmerken gewaardeerd en via een conversietabel ingedeeld in een van de salarisschalen in de Cao UMC.”

Hoe een normfunctie werkt
Welschen herkent dat PA’s inderdaad ook ingedeeld kunnen zijn in schaal 11. “De landelijke normfunctie van PA is namelijk ingeschaald in 11, maar umc’s mogen zelf een lokale functiebeschrijving op een ander niveau maken. In de praktijk zien we dat de meeste PA’s bij umc’s in schaal 10 zitten.” Dat de normfunctie in schaal 11 zit komt doordat bij het opstellen van de normfunctie van PA in 2008/2009 het beroep nog maar net bestond. “PA’s waren destijds dikwijls de eerste PA op een afdeling en ook verantwoordelijk voor het opstellen van protocollen. PA’s die later in dienst van een umc kwamen, hadden deze extra taken niet opgedragen gekregen. De functie is daarmee volgens veel umc’s inmiddels minder zwaar geworden. Dit was aanleiding om PA’s in schaal 10 in te delen.” Welschen legt uit dat umc’s dus zelf een lokale functiebeschrijving kunnen opstellen en ruimte hebben een functie lager in te schalen. “Maar dan moet er natuurlijk wel goede onderbouwing voor zijn dat de functie daadwerkelijk minder zwaar is. Ook mogen umc’s onderling een functiebeschrijving afspreken en gebruiken voor inschaling, mits ze de regels voor het werken met Fuwavaz uiteraard goed toepassen.”

Mogelijkheden
Kathleen vertelt Welschen dat zij als PA de laatste jaren steeds meer verantwoordelijkheid en extra taken op zich heeft genomen. Ze is benieuwd of er voor haar toch een kans ligt om naar die hogere salarisschaal te gaan. Welschen legt uit dat ze daar in principe alleen recht op heeft als deze taken en verantwoordelijkheden ook in haar functiebeschrijving staan, oftewel aan haar opgedragen zijn door de werkgever. “De functiebeschrijving is echt leidend bij de inschaling. Als je als werknemer uit eigen beweging ervoor kiest om meer te doen dan betekent dat niet dat je automatisch recht hebt op een hogere inschaling.” Volgens Kathleen is haar functiebeschrijving in de acht jaar dat ze in het umc werkt niet gewijzigd. Haar extra taken en verantwoordelijkheden staan dus niet in haar functieomschrijving.
Welschen adviseert haar om in gesprek te gaan met haar werkgever. “Leg het verzoek neer voor een aanpassing van je functiebeschrijving. Als dat lukt, kan de uitkomst van die aangepaste functiebeschrijving zijn dat deze in een hogere schaal uitkomt. Het is wel goed je te realiseren dat een umc het recht heeft de functiebeschrijving ongewijzigd te laten. In dat geval kun je als werknemer ervoor kiezen om de taken en verantwoordelijkheden die niet in de functiebeschrijving zijn vastgelegd niet langer uit te voeren.”

Gesprek
Kathleen gaat in gesprek met haar manager. Zij geeft aan dat ze PA’s in schaal 10 indelen. Wat betreft de extra taken en verantwoordelijkheden is het umc helder: ze mag die taken en verantwoordelijkheden overdragen. Medisch specialisten en artsen in opleiding zijn hiervoor verantwoordelijk en moeten dit van haar overnemen.

Kathleen is teleurgesteld dat haar inzet geen erkenning krijgt. Ze neemt opnieuw contact op met Welschen. Welschen reageert: “Het umc heeft hiermee precies de regels gevolgd. De functiebeschrijving bevat de feitelijk aan jou opgedragen taken en is leidend voor de schaalindeling. Hoe jammer het ook is, juridisch gezien kun je hier weinig mee.” Welschen geeft Kathleen nog wel mee dat de landelijke normfunctie voor PA’s in 2022/23 wordt herzien. “Een werkgroep van NAPA, de beroepsvereniging van PA’s kijkt naar actualisering van de landelijke functiebeschrijving PA. Het beroep heeft zich sinds de begintijd namelijk verder ontwikkeld, en veel PA’s geven aan dat ze – zeker gezien het feit dat er vaak sprake is van taakherschikking– nu juist meer taken en verantwoordelijkheid op zich nemen dan destijds. Hoog tijd dus dat de normfunctie wordt herzien. Er is echter geen garantie dat dit voor alle PA’s leidt tot een hogere inschaling.”

Arbeidsrechtelijke vragen?
NAPA heeft voor alle leden bij FBZ individuele rechtshulp ingekocht. Dat betekent dat je als lid van NAPA jaarlijks 10 uur gratis rechtshulp kunt krijgen bij diverse arbeidsrechtelijke vraagstukken. Kijk voor meer info en andere praktijkvoorbeelden op www.fbz.nl/rechtshulp.

* Namen zijn vanwege de privacy fictief.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer