‘Mensenleven is oneindig veel waard, maar ons budget niet’

Afbeelding voor ‘Mensenleven is oneindig veel waard, maar ons budget niet’

Tijdens het jaarlijkse Ontbijt met de Minister van Medisch Contact gingen diverse partijen uit de zorg in gesprek met minister voor de medische zorg Bruno Bruins. Daar was NAPA ook voor uitgenodigd.

Het was de zesde keer dat één van de VWS-bewindslieden naar aanleiding van Prinsjesdag voor Medisch Contact een toelichting gaf op de begroting. De minister stipte daarbij drie onderwerpen aan.

Betaalbaarheid van zorg

Minister begon met de zin ‘een mensenleven is ons oneindig veel waard, maar ons budget niet’. Daarom zijn vorig jaar diverse Hoofdlijnenakkoorden getekend met zorgpartijen om samen te werken aan goede en betaalbare zorg. In deze akkoorden wordt taakherschikking als instrument benoemd. Minister riep tijdens de bijeenkomst de partijen op om gezamenlijke ‘regiobeelden’ te maken ( zie https://lnkd.in/dbR7uAa) voor inspiratie- op basis daarvan afspraken te maken over de zorg die nodig is en daarbij bijvoorbeeld gebruik te maken van het transformatiegeld dat daarvoor beschikbaar is gesteld (ruim 400 miljoen euro).

Geneesmiddelen

Naast een grote waardering voor de innovatiekracht van farmaceuten stipte de minister aan dat hij nog te weinig inzicht krijgt in de onderbouwing van de vaak hele hoge prijzen. Hij wil samen met zorgprofessionals, ziekenhuizen en verzekeraars hierin optrekken.

Gegevensuitwisseling

Bruins maakte bekend ‘tempo te willen maken’ met zijn wetsplannen om bij voorkeur per 2021 de volledige digitalisering van gegevensuitwisseling in de zorg verplicht te stellen. Het idee is om dit mogelijk te maken door ICT-systemen van verschillende zorginstellingen aan elkaar te koppelen. In zijn voorstel, dat hij in 2020 naar de Tweede Kamer gaat sturen, wil Bruins daarvoor ‘eenvormigheid van taal en techniek’ voor zorg-ICT afdwingen, zo verduidelijkte hij woensdag. De minister deed een beroep op de zorgsector om met ideeën te komen die verdere versnelling mogelijk maken. Bruins wil de komende periode benutten om te bepalen welke gegevensuitwisselingen als eerste digitaal moeten gaan verlopen, valt in de VWS-begroting voor 2020 te lezen.

Taakherschikking

Samen met bestuursleden van V&VN VS ging NAPA na afloop in gesprek met de minister over taakherschikking. Recente onderzoeken wijzen uit dat de inzet van physician assistants en verpleegkundig specialisten al jaren een positief effect heeft op de toegankelijkheid, laagdrempeligheid en verbeterde organisatie van zorg, wat weer een positief effect heeft op patiënt en zorgverleners. Meer zorg en kwaliteit tegen dezelfde, en in een aantal gevallen zelfs minder kosten. Daarmee dragen deze beroepsgroepen bij aan de betaalbaarheid van zorg. De minister is zelf positief over de effecten van taakherschikking.

Foto: ( van links naar rechts) Patricia Mann-Poll (secretaris V&VN VS), Irma de Hoop (voorzitter V&VN VS), Bruno Bruins (minister VWS), Bert Speijer (aankomend voorzitter NAPA), Vincent Straten (voorzitter NAPA), Milena Babovic (directeur NAPA), Inge Rinzema (vice-voorzitter V&VN VS)

Lees ook

‘Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) is bereid mee te denken over een manier om artsen leesbevoegdheid te geven in epd’s van andere zorginstellingen’

Via twitter #ontbijtmetdeminister

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer