Mieke Goedvolk, PA van het eerste uur, ontvangt de NAPA-erepenning

Afbeelding voor Mieke Goedvolk, PA van het eerste uur, ontvangt de NAPA-erepenning
Tijdens het symposium ‘Zorg ik, of zorg jij?’ op 5 mei jl. ontving Mieke Goedvolk de NAPA ere-penning uit handen van Rianne Rijsdijk, vice-voorzitter van NAPA. Het symposium stond in het teken van haar afscheid van het UMCU. 

Mieke was voorgedragen voor de erepenning door haar collega PA’s en de medische staf van de afdeling cardio thoracale chirurgie (CTC) in het UMCU, waar zij 22 jaar heeft gewerkt. Zij is eind 2022 gestopt met haar werkzaamheden als PA CTC.

Mieke is PA van het allereerste uur. Zij startte in 2001 binnen het UMCU bij cardio thoracale chirurgie. Het was pionieren in de meest letterlijke vorm. Hard werken, studeren in de avonduren: niets was vanzelfsprekend en niets was zeker. De PA-opleiding stond nog in de kinderschoenen. Mieke is bij uitstek iemand die zich enorm heeft ingezet voor de positionering van de PA in de breedste zin van het woord: assisteren op de ok, de hele kliniek, de spoedeisende hulp, pre- en postoperatieve poli. Het is mede aan Mieke te danken dat het profiel van de PA binnen de CTC een algemeen en breed karakter heeft.

Mieke heeft ook bijgedragen aan de functiebeschrijving van PA en de inschaling volgens FUWAVAZ. Daarnaast heeft zij zich gedurende haar carrière ingezet voor de scholing van verpleegkundigen en collega’s van verwijzende ziekenhuizen. Binnen het UMCU was ze SIRE-onderzoeker, waarin calamiteiten onderzocht worden en aanbevelingen worden gedaan om herhaling van medische fouten te voorkomen en kwaliteit te verbeteren.

Oprichting NAPA

Mieke is ook indirect betrokken geweest bij de oprichting van de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) (2003-2004). Door stageplekken voor eerste PAsio te regelen , bijdrage te leveren in commissie die leermodules ontwikkelde voor eerste groepen, hadden collega PA’s tijd voor de opzet van de beroepsvereniging voor PA’s. Er werden contacten gelegd tussen de PA-opleiding van de Hogeschool Utrecht (HU) en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). De oprichtingsvergadering van NAPA vond plaats in het UMCU en de student PA’s waren hier actief bij betrokken.

Rianne: ‘We zijn Mieke dankbaar voor de brede invulling van het vak, de zelfstandigheid van de PA op de afdeling en de spil in het web functie waar men niet meer omheen kan. Zij is iemand die altijd voor kwaliteit gaat en met minder geen genoegen neemt waarbij de patiënt altijd centraal staat. Hier heeft ze zich haar gehele carrière hard voor gemaakt.’

Afscheidsrede

Mieke Goedvolk is een PA die niet zo snel op de voorgrond treedt. Dat bleek ook tijdens het afscheidssymposium. Met haar keuze voor het thema, wilde ze iets voor haar collega’s doen: beter voor jezelf en voor elkaar zorgen, stond hierin centraal. Dankzij Nicoline Wesseling, Elise van Hooijdonk en Rianne Rijsdijk is dit afscheidssymposium tot stand gekomen. Uit de voordrachten van collega Rijsdijk, cardioloog dr. Cramer en afdelingshoofd dr. van der Kaaij bleek hoeveel waardering er is voor haar werk, voor de bijdrage van alle PA’s op de afdeling en voor Mieke die achter de schermen binnen dit vakgebied heel veel werk heeft verzet en veel heeft betekend.

PA’s zichtbaar maken

Tijdens haar afscheidsrede blikte Mieke terug op het aantal A(N)IOS en PA’s die tijdens haar loopbaan op haar afdeling zijn opgeleid en hun eerste stappen in dit specialisme hebben gezet. Zij zette al haar collega PA’s in het zonnetje en pleitte voor een PA ‘muur’ op de afdeling, met foto’s van alle PA’s die in het UMCU zijn opgeleid en werkzaam zijn binnen de CTC. Mieke vindt dat de inzet van PA’s onmisbaar is geworden en dat mag een zichtbare plek krijgen. Mieke: ‘Ik wil vooral het UMCU bedanken voor het lef destijds om als eerste instelling in Nederland met deze opleiding te starten.’

NAPA-erepenning

De NAPA-erepenning wordt door NAPA-bestuur uitgereikt aan leden met bijzondere verdiensten (geregeld in art 16 t/m 18 van de statuten). Ieder NAPA-lid kan een lid hiervoor voordragen. Zie hiervoor het Reglement erepenning.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer