Minister Bruins: los werkdruk huisartspraktijken op door o.a. taakherschikking

Minister Bruins vindt het belangrijk dat huisartsen zich niet overbelast voelen, geen te hoge werkdruk ervaren, voldoende tijd hebben voor de patiënt en dat de kwaliteit van huisartsenzorg is gewaarborgd. Om dit voor elkaar te krijgen, moet er niet alleen worden gekeken naar praktijkverkleining, maar ook naar andere manieren om meer tijd voor de patiënt te creëren. Waaronder taakherschikking, inzet van praktijkmanager, optimale benutting opleidingsplekken en een onderzoek naar de factoren waarom huisartsen ergens wel of niet willen werken. 

Minister Bruins schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer, op verzoek van Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks). Hij vermeldt in zijn brief dat dit probleem zijn volle aandacht heeft. Aanleiding is het LHV-onderzoek “Meer tijd voor de patiënt” naar de ervaren werkdruk onder huisartsen. Onderzoeksbureau Newcom concludeert daarin dat de kwaliteit van de huisartsenzorg onder druk staat door de toenemende werkdruk van huisartsen.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer