Minister Schippers neemt Handreiking taakherschikking in ontvangst

Afbeelding voor Minister Schippers neemt Handreiking taakherschikking in ontvangst

Op 1 november 2012 heeft de minister van VWS, Edith Schippers, de Handreiking implementatie taakherschikking in ontvangst genomen. Die handreiking is een gezamenlijk product van de beroepsvereniging van verpleegkundigen, physician assistants en artsen.

Per 1 januari 2012 hebben verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) voor vijf jaar de bevoegdheid om zelfstandig bepaalde voorbehouden handelingen te indiceren en te verrichten. Met het oog daarop hebben V&VN, de NAPA en de KNMG de wens uitgesproken gezamenlijk te komen tot afspraken over de implementatie van deze taakherschikking. Uitgangspunt daarbij is dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van deze beroepsbeoefenaren is om de kwaliteit van zorg te gegarandeerd bij het invoeren van taakherschikking. De handreiking ondersteunt de betrokken partijen bij het invoeren van de nieuwe bevoegdheden en treedt per 15 november 2012 in werking.

De handreiking en verdere achtergrondinformatie is te raadplegen op www.knmg.nl/taakherschikking of direct hier te downloaden .

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer