Minister van Ark beantwoordt Kamervragen nav webinar over lijkschouw

Afbeelding voor Minister van Ark beantwoordt Kamervragen nav webinar over lijkschouw

Op 12 juni jl. vond het webinar ‘Schouwen door PA en VS: welbeschouwd een goed idee?!’ plaats. Op 22 juni hebben de Kamerleden van den Berg (CDA) en Regterschot (VVD) naar aanleiding van het webinar kamervragen aan de minister voor medische zorg (VWS) gesteld. Onlangs heeft minister van Ark deze vragen beantwoord.

Reactie minister van Ark op Kamervragen

Minister van Ark geeft in haar reactie een uiteenzetting van wat er wordt verstaan onder lijkschouw zoals deze wordt bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Lijkbezorging (Wlb). Zij is tevens bekend met de wens van beide beroepsgroepen om ook over te mogen gaat tot lijkschouwing. Van Ark geeft aan dat er eerder gesprekken zijn geweest in 2018 om te onderzoeken wat de mogelijkheden zouden zijn en dat er is afgesproken dat de beroepsgroepen een plan van aanpak zouden uitwerken. Daarin zou in ieder geval worden opgenomen:

1) of er draagvlak is bij de forensisch artsen,

2) aan welke competenties een PA/VS moet voldoen,

3) hoe de kwaliteit van de lijkschouw kan worden geborgd en

4) hoe dit kan worden opgenomen in opleidingen en richtlijnen.

NAPA heeft in de afgelopen jaren samen met V&VN VS gesprekken gevoerd met diverse medische beroepsverenigingen over deze thema’s. Dit heeft niet geleid tot een gedragen plan van aanpak. Niet alle beroepsgroepen staan open voor taakherschikking bij het schouwen.

De betrokken ministeries (VWS, JenV en BZK) staan niet negatief staan tegenover taakherschikking bij lijkschouw in de zin van de Wlb, mits dit aantoonbaar in goede kwaliteit kan worden uitgevoerd, aldus minister van Ark. Alvorens de stap te zetten tot voorbereiding van de benodigde wetswijziging van artikel 3 van de Wlb, zal daarom eerst gedegen onderzoek moeten worden gedaan naar de mogelijkheden tot taakherschikking bij zowel de lijkschouw door de behandelend arts als de lijkschouw door de gemeentelijk lijkschouwer én zullen de nodige richtlijnen en opleiding(smodulen) moeten worden ontwikkeld/aangepast.

Naar aanleiding van de wens van NAPA en V&VN VS om taakherschikking bij de lijkschouw in de reguliere zorg mogelijk te maken, wil minister van Ark dit najaar deze mogelijkheid verkennen en geeft zij aan hierover in gesprek met de betrokken partijen te gaan.

 

Lees hier alle antwoorden op Kamervragen.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer