Ministerie start online raadpleging medische rijgeschiktheid

Afbeelding voor Ministerie start online raadpleging medische rijgeschiktheid

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil graag uw mening over de huidige opzet van de medische keuring. Via een online raadpleging wordt u
gevraagd mee te denken hoe het beste beoordeeld kan worden wie gezond genoeg is om veilig auto te kunnen rijden. Van 24 juni tot en met 5 augustus kan iedereen die dat wil
via een reactie op denkmeeoverkeuren.nl hun adviezen kenbaar maken.

Nu wordt ook al beoordeeld of iemand medisch rijgeschikt is. Dit geldt voor mensen die 75 jaar worden, wanneer je je rijbewijs voor het eerst aanvraagt of als je een bepaalde medische aandoening
hebt. Dat gaat om een grote hoeveelheid mensen. Hier zitten ook mensen tussen waarvoor een keuring achteraf niet nodig was.
Daarom wordt onderzocht of er een meer gerichte aanpak mogelijk is. Die aanpak moet de grootste risico’s voor de verkeersveiligheid aanpakken. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Zo kunnen
artsen, mensen zelf of hun omgeving een grotere, kleinere, vrijblijvende of minder vrijblijvende rol krijgen.
De adviezen van de deelnemers van de raadpleging worden door het ministerie meegenomen in de keuzes die zullen worden gemaakt.

NAPA heef eerder gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke ministerie en het CBR over de wens om PA’s wettelijk bevoegd te maken tot het verrichten van medische keuringen. NAPA roept de leden op om voor 5 augustus as. mee te doen aan de openbare raadpleging om hun rol (vanuit eigen deskundigheidsgebied) nader toe te lichten.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer